Vítejte na webu
Klubu vozíčkářů Trutnov
Diakonie a Misie CČSH
Na úvodní stránku ... Novinky na našem webu ... Naše akce ... Kontakty a spojení ... Obrázková galerie ... Naši sponzoři ... O těchto stránkách ... Deutsch Italia Spain The Club for Handicap People français Menu

 

Vítejte na webu
" Klubu vozíčkářů Trutnov "

Náš certifikát

Poslední novinky 15.11.2022

ÚVOD

Klub vozíčkářů vznikl v květnu 2002. Od roku 2015 je registrován u Krajského soudu v Hradci Králové jako Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z.s.

Cílovou skupinou spolku jsou nejen vozíčkáři, ale i osoby s jiným tělesným, případně duševním postižením. Vítáme rovněž spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi a institucemi, které mají pozitivní vztah k problematice handicapovaných osob.

Od roku 2003 se působiště Klubu vozíčkářů nachází Trutnově. V budově Církve československé husitské v ulici Úpická 146 má spolek vyhrazeny vlastní prostory a prostředí je plně bezbariérové.

Praktickou činností jsou návštěvy kulturních a jiných zájmových akcí, edukační přednášky, výlety do okolí, rukodělná tvorba, ale i neformální setkávání členů a jim blízkých osob. Mezi vozíčkáře také přijíždějí hosté různých zájmů a profesí. Náměty na činnost vycházejí z přání členů a podle nich jsou také realizovány, s ohledem na aktuální možnosti.

Cílem působení spolku je snaha o integraci osob s handicapem do společnosti. Každodenní střety s nepříjemnými překážkami nejsou pro vozíčkáře při troše pomoci nepřekonatelné. Doufáme, že naše činnost přispěje k většímu kontaktu postižených a zdravých lidí, a současně k rozšíření možností vozíčkářů trávit volný čas aktivní a zajímavou činností. Role spolku je tedy společenská, edukační a sociálně rehabilitační.

Uvítáme nové členy – nejen vozíčkáře, ale i osoby s tělesným postižením bez vozíku. Dále je zde příležitost k aktivnímu odpočinku pro ty, kteří se o nemocné starají. Výzva je i pro dobrovolníky, kteří se chtějí na činnosti Klubu vozíčkářů podílet či asistovat handicapovaným.

Podporu naší činnosti vyjádřil i Mgr. Ivan Adamec, starosta Města Trutnova:
„Je bohužel smutnou pravdou, že zdaleka ne všichni členové naší společnosti mají stejné životní podmínky. Mám tím na mysli hlavně zdravotně postižené spoluobčany. Úroveň lidské společnosti se dá poměřit i tím, jakým způsobem je schopna tento jejich životní handicap vyrovnat. Domnívám se, že ačkoliv situace se v České republice výrazně od roku 1989 zlepšila, máme pořád ještě v této oblasti co dohánět.“


PODĚKOVÁNÍ

Internetové stránky týkající se našeho klubu připravil a aktualizuje pan Martin Čapek Mara-Soft, který nám tuto službu poskytuje bez nároku na odměnu.

Za Klub vozíčkářů Jan a Jarmila Ročkovi

Celkový, orientační počet návštěvníků stránky

  Web4U.cz - webhosting a serverhosting

Poslední aktualizace stránky: 15.11.2022

______________________________________________________________________________
Na úvod - Kdo jsme - Novinky - Akce - Kontakty - Galerie - Sponzoři - O stránkách

Mara - Soft Copyright © 2002