Vítejte na webu
Klubu vozíčkářů Trutnov
Diakonie a Misie CČSH
Na úvodní stránku ... Novinky na našem webu ... Naše akce ... Kontakty a spojení ... Obrázková galerie ... Naši sponzoři ... O těchto stránkách ... Menu
  


nahoru

Naše akce
- strana 1 -

Další akce : stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další


ZÁVĚR ROKU (8.12.2021)

Ve středu 8.12. se konalo v restauraci Jednička již tradiční každoroční předvánoční posezení jako hezké a příjemné zakončení všech akcí daného roku. Na něm si navzájem předáme dárky k Vánocům a dáme si dobré jídlo. Každý rok nám náš pan ředitel Jan Roček pekl perníky (betlém a nějaký malý), ale letos nám udělal krásné obrázky z maličkých kamínků ve tvaru kostiček s motivem několika pejsků, kočky a ptáčka. Posezení opět proběhlo v příjemné atmosféře a budeme se těšit na další rok.

A touto poslední akcí bychom rádi za klub poděkovali městu Trutnov, Královéhradeckému kraji, městu Nová Paka a všem sponzorům, že díky jejím dotacím a darům můžeme jako klub fungovat, jezdit na výlety a hradit další výdaje, na které bychom bez této pomoci neměli finanční prostředky. Děkujeme i dobrovolníkům, že nám na všech akcích pomáhají – bez nich bychom žádnou akci ani podniknout nemohli a to by byla veliká škoda. Moc děkujeme.

Autor článku: Věra Janoštíková

(Foto - Radniční listy)


ČESKO-FRANCOUZSKÉ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ (3.12.2021)

A zas po roce Vánoce, Vánoce přicházejí... a tak opět po roce proběhlo vánoční setkání Klubu vozíčkářů se vším, co k vánočním svátkům patří. Cukroví, vánočky, obložené chlebíčky i bramborový salát s bílou klobásou. Čaj a kávička – kdo co si jak přál. Přizvána byla i francouzská návštěva z Francouzské aliance v Pardubicích: ředitel Simon Gilmer, stážisté Simon, Mathieu a Violette, pocházející z různých regionů Francie. Naše návštěva se seznamovala s tradičními českými vánočními zvyky, jako jsou např. rozkrojení jablíčka, házení střevíčkem (to se týká svobodných dívek), pouštění skořápek ořechů se svíčkou. Každý, kdo měl zájem, si tradice mohl podle libosti vyzkoušet. Přátelská vánoční atmosféra vládla po celou dobu setkání a účast byla opravdu početná. Členové, dobrovolníci i francouzští hosté všichni dohromady se společně vesele bavili i zpívali nebo se alespoň pokoušeli zazpívat francouzskou písničku. Úplně na konec jsme měli možnost shlédnout úžasnou přehlídku dovedností asistenčního šikovného pejska Zacka naší členky Věry. Děkujeme vřele všem za toto uskutečněné milé setkání, plné vánoční atmosféry.

Autorka článku: Jitka Mikulová

(Foto - Radniční listy)


SETKÁNÍ DOBRÝCH DUŠÍ – NAŠI DOBROVOLNÍCI (30.11.2021

Poslední listopadový den patřil setkání dobrovolníků, kteří se v rámci svého volného času podíleli, každý jinou formou, na aktivitách vozíčkářů. V letošním roce se objevilo i několik nových dobrovolníků, kteří ukázali své výjimečné kvality. Ve velmi příjemné atmosféře jsme sdíleli zážitky z celého roku, čas se našel i pro osobní povídání. Dobrovolníkům patří velké poděkování, které ředitel Klubu vozíčkářů Jan Roček vyjádřil drobnými dárky a zdobenými perníčky. Pomoc všech dobrovolníků byla velkou podporou vozíčkářům po celý rok, přejeme jim do nového roku vše dobré!

Autor článku: Jan Roček

(Foto)


PŘEDNÁŠKA– PAMÁTNÉ STROMY (24.11.2021)

Při setkání Klubu vozíčkářů v Trutnově jsme díky návštěvě p. Robina Böhnische, ředitele KRNAP, a p. Jakuba Fišery, odborného pracovníka Správy KRNAP v péči o dřeviny rostoucích mimo les, měli možnost zhlédnout fundované promítání a vyprávění o památných stromech. V celostátní odborné databázi na adrese https://drusop.nature.cz se jich nachází cca 400 a nejmohutnější památný strom je Vejdova lípa na Pastvinách se svým obvodem 1305 cm. Je to kruh, jež strom chrání před nežádoucí činností, jako jsou např. terénní úpravy, odvodňování, ochrana před chemickými prostředky. Poloměr tohoto kruhu je desetinásobkem průměru kmene a například u lípy bývá 17,5 metru, čímž chrání základní i vzdálenější kořeny. V gesci ochrany KRNAPu je celkem 26 památných stromů, a to konkrétně 11 lip, 6 dubů, 3 smrky a po jednom zeleném krasavci od jasanu, jilmu, hrušni, třešni, vrbě, jedli; většinou v nižších polohách národního parku. Z Trutnova nejblíže bychom měli výlet k lípě na Babí, lípě v Horním Maršově u fary Dotek, smrku v Mladých Bukách, více stromům v Rokytnici nad Jizerou či lípy v Pasekách n. Jizerou. Jasan ztepilý je ve Volském Dole (zajímavý veterán svým tvarem i závrty). Památné stromy poznáme podle informační tabulky s malým státním znakem ČR a popiskem. Někdy bývá strom prohlášen za památný i z popudu zachování pověsti z okolí (Svatováclavský dub neboli Tisíciletý ve městě Stochov). Rovněž jsme slyšeli zajímavé povídání o zpívající lípě (Lukasova lípa, obec Telecí, okres Svitavy) nebo lípě u statku Tomášových v Poniklé (vysazena byla na počest rodu Habsburků). Na besedě nám byly přiblíženy zajímavé a různé způsoby ochrany stromů i širší přírody – od odborného posudku dendrologa a ořezání zkušeným arboristou až po zásah mechanizace s plošinou dosahu 28 výškových metrů nebo jinde bezpečnostní vazbou ocelovými lany. Viděli jsme nové moderní metody, jež umí změřit význam vzrostlého stromu i z pohledu ochlazování prostředí nejen v letních vedrech. Tudíž se dá například u takového udržovaného komplexu jako je Zámecký park ve Vrchlabí přes technické jednotky kW dojít až k výslednému vyčíslení užitné hodnoty v korunách za den. A to bychom se divili, kolik společenského prospěchu nám takových 8 hektarů kultivovaných dřevin dává. Diskutovali jsme rovněž o příčinách málo úspěšných městských výsadeb stromů a také o těch povedených, které respektují dobré kořenové podmínky a jiná odborná doporučení. Všímáme si a oceňujeme i trutnovskou zeleň, a proto děkujeme oběma hostům za jejich přínosné dendrologické rozšíření našich vozíčkářských obzorů.

Autorka článku: Jitka Mikulová

(Foto)


 

Další akce : stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další

O stránku zpět ...

Poslední aktualizace stránky: 31.01.2022

______________________________________________________________________________

Na úvod - Kdo jsme - Novinky - Akce - Kontakty - Galerie - Sponzoři - O stránkách
 

Mara - Soft Copyright © 2002