Město TRUTNOV

Popis: logo

Na úvod

Popis: spacer

Trutnov

Popis: spacer

Kontakt

Popis: spacer

 

 

Popis: nav

Popis: Město Trutnov


Popis: split

 

Projekt byl spolufinancován
z prostředků Evropské unie

Strukturální fondy Evropské unie

 

Popis: unav

Popis: UAP

 

 

 

Popis: spacer

Popis: dot

Povinnost pořízení

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Údaje o území

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Cíl UAP

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Podpora při financování

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Aktualizace

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Kontakt

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Textová část ÚAP

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Tematické výkresy

Popis: spacer

Poslední aktualizace: 2.1.2013

 

Popis: utop

 

 

 

 

Údaje o území

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Údaje o území - Mapa území
Seznam obcí pokrytích ÚAP

Celková plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady ORP Trutnov činí 594,49 km2. Zahrnují informace nebo data (§ 27 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb)

- o stavu území
- o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území a která vznikla nebo
  byla zjištěna na základě právních předpisů
- o záměrech na provedení změn v území.

 

Popis: Miche Bag

© 2009 - Copyright

Popis: Wordpress Themes