Město TRUTNOV

Popis: Popis: logo

Na úvod

Popis: Popis: spacer

Trutnov

Popis: Popis: spacer

Kontakt

Popis: Popis: spacer

 

 

Popis: Popis: nav

Popis: Popis: Město Trutnov


Popis: Popis: split

 

Projekt byl spolufinancován
z prostředků Evropské unie

Strukturální fondy Evropské unie

 

Popis: Popis: unav

Popis: Popis: UAP

 

 

 

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Povinnost pořízení

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Údaje o území

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Cíl UAP

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Podpora při financování

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Aktualizace

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Kontakt

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Textová část ÚAP

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Tématické výkresy

Popis: Popis: spacer

Poslední aktualizace:  20.1.2011

 

Popis: Popis: utop

 

 

 

 

Tématické výkresy

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tématické výkresy

Tématické výkresy

Tématické výkresy

Tématické výkresy

01 horninové prostředí a geologie

02 vodní režim

03 hygiena životního prostředí

04 ochrana přírody a krajiny

 

Tématické výkresy

Tématické výkresy

Tématické výkresy

Tématické výkresy

05 ZPF a PUPFL

06 veřejná dopravní a technická infrastruktura

08 bydlení

10 hospodářské podmínky

 

Všechny tématické výkresy v plném rozlišení stahujte
(
Zde)

 

 

 

Popis: Popis: Miche Bag

© 2009 - Copyright

Popis: Popis: Wordpress Themes