Město TRUTNOV

Popis: logo

Na úvod

Popis: spacer

Trutnov

Popis: spacer

Kontakt

Popis: spacer

 

 

Popis: nav

Popis: Město Trutnov


Popis: split

 

Projekt byl spolufinancován
z prostředků Evropské unie

Strukturální fondy Evropské unie

 

Popis: unav

Popis: UAP

 

 

 

Popis: spacer

Popis: dot

Povinnost pořízení

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Údaje o území

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Cíl UAP

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Podpora při financování

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Aktualizace

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Kontakt

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Textová část ÚAP

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Tématické výkresy

Popis: spacer

Poslední aktualizace:  2.1.2013

 

Popis: utop

 

 

 

 

Povinnost pořízení

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Povinnost pořizovat územně analytické podklady (dále jen ÚAP) obcí vyplývá ze zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Náležitosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací dokumentace.

Projekt zahrnuje zpracování územně analytických podkladů, vytvoření databáze informací o území, analýzy a rozpracování poskytnutých dat, vypracování rozboru udržitelného rozvoje území a obsahuje zjištění nerovnoměrných stavů z hlediska udržitelného rozvoje území a vydefinování problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

 

Popis: Miche Bag

© 2009 - Copyright

Popis: Wordpress Themes