Město TRUTNOV

Popis: logo

Na úvod

Popis: spacer

Trutnov

Popis: spacer

Kontakt

Popis: spacer

 

 

Popis: nav

Popis: Město Trutnov


Popis: split

 

Projekt byl spolufinancován
z prostředků Evropské unie

Strukturální fondy Evropské unie

 

Popis: unav

Popis: UAP

 

 

 

Popis: spacer

Popis: dot

Povinnost pořízení

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Údaje o území

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Cíl UAP

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Podpora při financování

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Aktualizace

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Kontakt

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Textová část ÚAP

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Tematické výkresy

Popis: spacer

Poslední aktualizace:  2.1.2013

 

Popis: utop

 

 

 

 

Podpora při financování

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Projekt "Územně analytické podklady pro správní území obce s rozšířenou působností Trutnov" je realizován v rámci dotačního titulu Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3a) Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik - projekt zavádění, který je financován z fondů Evropské unie 85 procenty a 15 procenty Ministerstvem pro místí rozvoj. Při maximální výši celkových způsobilých výdajů 1,1 mil Kč.

Datum ukončení projektu: 31.12.2008
Celkové náklady: 1 533 910,- Kč
Celková dotace 1 060 000 Kč
Z celkové dotace příspěvek EU (85%): 901 000,- Kč
Z celkové dotace příspěvek ze státního rozpočtu (15%): 159 000,- Kč

 

 

Popis: Miche Bag

© 2009 - Copyright

Popis: Wordpress Themes