Město TRUTNOV

Popis: Popis: logo

 

Na úvod

Popis: Popis: spacer

Trutnov

Popis: Popis: spacer

Kontakt

Popis: Popis: spacer

 

Popis: Popis: nav

Popis: Popis: Město Trutnov


Popis: Popis: split

 

Projekt byl spolufinancován
z prostředků Evropské unie

Strukturální fondy Evropské unie

 

Popis: Popis: unav

Popis: Popis: UAP

 

 

 

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Povinnost pořízení

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Údaje o území

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Cíl UAP

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Podpora při financování

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Aktualizace

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Kontakt

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Textová část ÚAP

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: spacer

Popis: Popis: dot

Tematické výkresy

Popis: Popis: spacer

Poslední aktualizace 2.1. 2013

 

Popis: Popis: utop

 

 

 

 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE TRUTNOV
(AKTUALIZACE 2012)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území grafická část
(
Výkres limitů využití území, Výkres hodnot území, Výkres záměrů na provedení změn v území)

Popis: Popis: Výkres limitů využití území

Popis: Popis: Výkres záměrů na provedení změn v území

Popis: Popis: Výkres hodnot území

Výkres limitů využití území
(
Originál - formát PNG 78 MB)

Výkres záměrů na provedení změn v území
(
Originál - formát PNG 28 MB)

Výkres hodnot území
(Originál - formát PNG 75 MB)


Grafická část Rozboru udržitelného rozvoje území
(
Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci)

 

Popis: Popis: Výkres problémů k řešení v úz. plánovací dokumentaci

Výkres problémů k řešení v úz. plánovací dokumentaci
(
Originál - formát PNG 50 MB)

 

Popis: Popis: Miche Bag

© 2009 – Copyright

Popis: Popis: Wordpress Themes