Město TRUTNOV

Popis: logo

Na úvod

Popis: spacer

Trutnov

Popis: spacer

Kontakt

Popis: spacer

 

 

Popis: nav

Popis: Město Trutnov


Popis: split

 

Projekt byl spolufinancován
z prostředků Evropské unie

Strukturální fondy Evropské unie

 

Popis: unav

Popis: UAP

 

 

 

Popis: spacer

Popis: dot

Povinnost pořízení

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Údaje o území

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Cíl UAP

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Podpora při financování

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Aktualizace

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Kontakt

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Textová část ÚAP

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Tématické výkresy

Popis: spacer

Poslední aktualizace:  20.1.2011

 

Popis: utop

 

 

 

 

Cíl UAP

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cílem je zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území, zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území a vytváření předpokladů pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území. ÚAP dále slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (především územních plánů obcí), jejich změn a pro rozhodování v území.

 

Popis: Miche Bag

© 2009 - Copyright

Popis: Wordpress Themes