Město TRUTNOV

Popis: logo

Na úvod

Popis: spacer

Trutnov

Popis: spacer

Kontakt

Popis: spacer

 

Popis: nav

Popis: Město Trutnov


Popis: split

 

Projekt byl spolufinancován
z prostředků Evropské unie

Strukturální fondy Evropské unie

 

Popis: unav

Popis: UAP

 

 

 

Popis: spacer

Popis: dot

Povinnost pořízení

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Údaje o území

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Cíl UAP

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Podpora při financování

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Aktualizace

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Kontakt

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Textová část ÚAP

Popis: spacer

Popis: spacer

Popis: dot

Tematické výkresy

Popis: spacer

Poslední aktualizace: 2.1.2013

 

Popis: utop

 

 

 

 

Aktualizace

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Harmonogram pravidelné aktualizace ÚAP dle § 28 stavebního zákona (každé 2 roky).

Datový model je aktualizován průběžně s periodou půl roku.

Aktualizace byla dokončena k 31.12.2012 a její textovou a grafickou část je možno stahovat zde na stránkách.

Aktualizaci textové a grafické části ÚAP provedl architektonický ateliér TENET spol.s r.o., Trutnov.

Aktualizaci datového modelu provádí firma
Geodézie Krkonoše s.r.o. 

 

Popis: Miche Bag

© 2009 - Copyrigh

Popis: Wordpress Themes