LETCI 311. ČS. BOMBARDOVACÍ PERUTĚ 
U POBŘEŽNÍHO VELITELSTVÍ

Karel Štrégl


Narodil se 8. července 1920 ve Dvoře Králové nad Labem. Už v mládí se věnoval leteckému modelářství, později se stal plachtařem a patří mezi zakládající členy Masarykovy letecké ligy ve Dvoře Králové, kde také studoval gymnázium. Byl přijat do Školy leteckého dorostu v Prostějově. 2. srpna 1939 přešel hranice a byl prezentován u východní skupiny čs. armády v Krakově pod číslem 1930. O měsíc později ustupoval s touto skupinou k hranicím SSSR, kde byli nedaleko Ternopole zajati Rudou armádou, internováni postupně v táborech Kamenec Podolský, Jarmolince, Oranky, Suzdal. 16. února 1941 jel vlakem ze Suzdalu přes Moskvu do přístavu Oděsa a odtud lodí Svanetia na Střední východ. Z Oděsy odplul 21. února 1941 do Istambulu, vlakem do Mersiny, lodí Alexandria do Haify v Palestině dnes v Izraeli. Tam už je čekal styčný důstojník. Byl zařazen k 2. výcvikové rotě 11. pěšího čs. praporu Východního. 31. května 1941 odjel s jednotkou do pole, do západní pouště u Marsa Metruh. Tento prapor podléhal tehdy 23. britské armádě, která bojovala s německými jednotkami, jimž velel maršál Rommel, a úspěšně jim bránila obsadit Egypt a následně se dostat k naftovým polím Středního východu. Za měsíc nastal přesun přes Palestinu na sever do osady Banias v Sýrii k zajištění pravého křídla 25. australské brigády. 21. října následoval další přesun po moři z Egypta do obleženého Tobruku, kde hájili západní část obranného perimetru. Pro tyto jednotky se vžilo označení "pouštní krysy". Zde byl Karel Štrégl těžce zraněn při střelbě z minometu. 24. února 1942 došlo k reorganizaci 11. čs. pěšího praporu Východního na 200. čs. lehký protiletadlový pluk, u kterého byl přidělen k 500. praporu, 4. rotě. V červnu 1942 byl jejich pluk nasazen v Haifě a pak v Bejrútu. 21. října 1942 byl přemístěn k letectvu. O tři dny později odjel lodí Santa Maria de Orduna z Haify do velké Británie. Protože se nedalo jet Středozemním mořem kvůli německým ponorkám, obeplul celou Afriku a cesta trvala přes dva měsíce. 1. ledna 1943 připluli do přístavu Glasgow, byl přijat do RAF VR u čs. depot RAF St. Athan. 19. května byl přemístěn do školy pro palubní telegrafisty, kterou absolvoval s velmi dobrým prospěchem. Další školu, pro palubní radiomechaniky, a stejně tak i školu pro palubní střelce, rovněž absolvoval s výtečným prospěchem. 27. června 1943 mu, již jako četaři, byl udělen odznak polního pozorovatele letce.10. června 1944 byl Karel Štrégl přemístěn k 311., kde prodělal kurs pro Radar-operátory a složil zkoušky i kurs pro palubní telegrafisty I. třídy s prospěchem výtečný. Během operační činnosti zastával také funkci instruktora radaru a spojení. Hlavní činností perutě v té době bylo chránit v Baltickém moři a při pobřeží Norska před německými ponorkami konvoje, které zásobovaly Sovětský svaz. V operační činnosti setrval až do konce války, pak byl přeřazen k letecké transportní službě.Do vlasti se vrátil 3. srpna 1945. Dokončil studium na gymnáziu maturitní zkouškou, byl jmenován profesorem v leteckém učilišti v Prostějově, později velitelem letecké koleje ve Valašském Meziříčí, profesorem na Vojenské letecké akademii v Hradci Králové a odtamtud přešel studovat na Vysokou školu válečnou, kterou však nedokončil, protože jako západní letec byl z letectva propuštěn do zálohy. Prošel různými zaměstnáními, byl i horníkem v dole Zdeněk Nejedlý u Kladna. Během času, za pomoci přátel, se mu podařilo dostat se na Vysokou školu ekonomickou v Praze, získal vědeckou hodnost CSc., později udělal docenturu a stal se vedoucím katedry vědy a techniky. V roce 1968 - po sovětské invazi - opustil republiku a začal působit jako vědecký pracovník krátce ve Švýcarsku, pak učil na amerických univerzitách, např. Cornelské, Newyorské státní univerzitě a nakonec v Kalifornské státní univerzitě v San Francisku s hodností PHD, profesora. Jeho oborem byla historie a filozofie vědy a techniky.Je nositele následujících vyznamenání:Řád Bílého lva, dva Čs. válečné kříže 1939, dvě čs. medaile Za chrabrost, čs. medaile Za zásluhy I. st., čs. pamětní medaile se štítky SV (Střední východ) a VB (Velká Británie) a anglických vyznamenání 1939 - 45 Star, Africa Star, Atlantic Star, Defence Medal, War Medal, má hodnost F/O Flying Officer, do zálohy odešel z hodností majora. Pan Karel Štrégl žije v součastné době v USA, ve státě Kalifornie a již několikrát navštívil své rodné město. 11. září 1996 mu Dvůr Králové nad Labem udělil na slavnostním shromáždění čestné občanství města. Při této příležitosti byl jmenován i čestným členem Aeroklubu Dvůr Králové nad Labem.

Naši letci 311 ČS. bombardovací perutě:
Robert Bartoň, Jiří Doležal, Josef Kuhn, Josef NývltOldřich Schiesler,
Karel Štrégl, Eduard Zbroj, Timothy (Bohouš) Hubený
 

 

 
 

Na úvodní stránku webu
Jak odcházeli   -   Lodní transporty   -   Bitva o Británii   -   Nálety na Německo
Bitva o Atlantic   -   Letci 311 perutě   -   O těchto stránkách - Obrazová galerie