Bridž je jako život.
Uděláš-li špatné rozhodnutí,
prohraješ!

Čtvrtky v restauraci U Kopeckých v 17:00 h.

Kontakty

  Jméno

od roku

rok narození

ČP

email telefon

foto

  Baláž René 2013 1975  2847    
  Blažo Josef 2010  1947  2737    
  Ertner Jan 1977 1949 607 jan.ertner@volny.cz  606691468
  Ertnerová Markéta 1977 1951 608    
  Harwot Štěpán 2004 1949 2475 harwot@wo.cz  
  Horáček Josef 1983 1955 610    
  Hozda Miloš 1983 1962 612    
  Janko Vratislav 1984 1962 2102 janko_v@volny.cz 605458803
  Jindra Jaroslav 2000 1985 2183    
  John Jiří 2012  1961  2823    
  Káchová Jitka 2013        
  Kubišta Karel 1983  1954  614 kvkubista@gmail.cz  
  Martynková Jana 2002 1978 2401    
  Nymš Martin 2002  1986  2190    
  Nymšová Lucie 2002  1982  2189    
  Sedral Jiří 1983 1955 626    
  Térová Marie 2013        
  Vágner Jiří 2009 1952 2707 jvagner@mkinet.cz  
  Voborníková Martina 2005  1992 2572    
  Zachařová Irena 1983 1931 628 irzach@seznam.cz  

    napsali o nás: zde

 

Vzpomínáme

 

         
  Karel Ševčík Jiří Vaněk Irena Zachařová          

 

sponzoři: město Trutnov

autor stránek: Janko Vratislav