Na úvodní stránku " O zbraních a výzbroji "

Historie a fakta

Bitva u Trutnova

Válečná statistika Tehdejší zbraně a výzbroj Válečná galerie 1866

 

Zbraně a výzbroj

Organizace pruské armády

Branná moc byla rozdělena do 4 armád, z nichž první 3 postupovaly proti Rakousku a zbývající operovala na území německých států. Protože jejich strategický úkol byl různý, bylo i jejich složení odlišné. Proti nám nastoupilo 291.000 mužů a 840 děl, což bylo asi o 30.000 mužů více než spojená sasko- rakouská vojska.

Základním operačním prvkem však byl armádní sbor. Proti nám jich bylo nasazeno asi 8,5 a 1 zeměbranecký. Armádní sbor byl sestaven ze 2 pěších divizí a 1 brigády jezdecké, doplněných brigádou dělostřelectva, praporem myslivců, pionýrů, záložním kombinovaným praporem atd. Většinou jednotlivé divize bojovaly samostatně, takže vrchní organizační článek býval potlačen.

Pěší divize byla složena ze 2 pěších brigád, 1 jezdeckého pluku a přiděleného dělostřelectva. Pěší brigáda měla 2 pěší pluky, buď granátnické, nebo mušketýrské či fizilírské. Jejich označení je reliktem organizace 18.století. Fyzilírský pluk tvořil vždy palebnou podporu boje vedeného granátníky či mušketýry..

Pěší pluk měl 3 prapory v poli a 1 doplňovací v pevnosti. Ovšem mušketýři nebo granátníci měli jako 3.prapor obvykle fyzilírský. Naopak fyzilírský pluk měl všechny prapory pochopitelně stejné. Velikost pluku čítala 3170 mužů.
Prapor tvořily 4 setniny a jeho stav byl asi 1030 mužů. Setnina sestávala ze tří čet a měla ve válce asi 258 mužů.

Jízda se i zde dělila na těžkou (kyrysníci a huláni) a lehkou(husaři a dragouni). Brigádu těžké jízdy tvořil 1 kyrysnický a 1 dragounský pluk. U lehké jízdy naopak 2 až 3 pluky dragounů a husarů.

Jezdecký pluk měl 4 (i 5) švadron, což bylo 670 mužů. Švadrona byla silná 155 mužů.

Dělostřelectvo bylo rozděleno mezi armádní sbory a jejich součásti nepravidelně. Organizováno bylo do brigád (1 gardová o 2 plucích) a 8 pluků polního dělostřelectva.

Pluk měl 3 oddíly pěší a 1 jezdecký, k tomu patřilo 9 muničních kolon po 23 vozech. Oddíl sestával ze 4 baterií po 6 dělech.

Technické jednotky byly tvořeny 1 gardovým a 8 řadovými prapory pionýrů. K jejich výbavě patřily kromě ženijních prostředků pontonové mosty a telegrafní soupravy.

Trén zahrnoval všechny týlové jednotky a sestával z 1 gardového a 8 řadových praporů. Měl vždy proviantní kolony, polní pekárny, záložní koně, polní lazarety a nosiče raněných.

Zeměbrana povolala do zbraně 232 pěších praporů 1. a 2.výzvy, gardovou divizi pěchoty (4 pluky), jízdu (8 pluků kyrysníků, 2 gardové, 4 dragounské, 8 hulánských a 12 husarských pluků). Pro rychlý průběh války byly na obsazení dobitého území povolány jen některé jednotky z tohoto množství.

Zcela mimo uvedené rozdělení byl organizován 4. sbor, tzv. gardový. Tvořil elitu armády pro zvláštní úkoly. Tvořilo ho : 4 pluky granátníků, 4 pluky mušketýrů, 1 pluk fyzilírů, 1 prapor gardových střelců, 1 prapor myslivců, 1 pluk Garde du Corps, 1 pluk kyrysníků, 2 pluky dragounů, 1 puk husarů, 3 pluky hulánů, 1 brigáda dělostřelectva, 1 prapor pionýrů a 1 prapor trénu.

Mara-Soft Copyright © 2001   

 

Na úvodní stránku - Historická fakta - Bitva u Trutnova - Válečná statistika
Výstroj a výzbroj - Galerie 1866O těchto stránkách - Novinky - dotazy
- Vyhledej