Na úvodní stranu "O těchto stránkách"

Historie a fakta

Bitva u Trutnova

Válečná statistika Tehdejší zbraně a výzbroj Válečná galerie 1866

 

Novinky na tomto webu

Provoz naučné stezky
"Den bitvy u Trutnova 27.6.1866"
- v sezóně 2005 -

Mapka naučné stezky zpracovaná p. Janem Slovíkem ...
Mapka naučné stezky
zpracovaná p. Janem Slovíkem

Naučná stezka "Den bitvy u Trutnova 27.6.1866", otevřená při vzpomínkové akci ke 135. výročí prusko-rakouské války v červnu roku 2001, vstupuje do letošní letní sezóny opět s několika novinkami.

Rozvoj naučné stezky a jejího zázemí pro návštěvníky je dlouhodobou záležitostí a stezka se bude nadále proměňovat k lepšímu v průběhu této i příštích sezón. Co se dosud podařilo a s čím letošní sezóna začíná:

V blízkosti Gablenzova památníku na vrchu Šibeník byla v roce 2002 vybudována dřevěná stavba, která příchozím nabídne posezení v příjemném lesním prostředí a s vyhlídkou na město a na Krkonoše. Zároveň zde bude možné zakoupit informační a propagační materiály, suvenýry a pro dokonalý dojem z vycházky i nezbytné drobné občerstvení.

V loňském roce 2002 byly provedeny významné rekonstrukční práce na kapli sv. Jana Křtitele a tím byla splněna příprava zázemí pro vytvoření malého vojensko-historického muzea v interiéru kaple. Byla vytvořena koncepce budování této expozice, vznikl projekt, započala výroba výstavních vitrín, proběhla náročná jednání s Vojenským historickým muzeem v Praze o možnosti zapůjčení některých zajímavých exponátů. V budoucnu by měla expozice obsahovat kromě nálezů z bojiště či dobových zbraní a munice také trojrozměrné modely bitevních scén. Vytváření expozice je rozvrženo až do roku 2005, ale ta bude již letos podle možností doplňována tak, aby v září již byla bohatší než na začátku sezóny - v květnu.

Stejně jako v uplynulém roce budou o víkendových dnech u Gablenzova památníku a u Janské kaple sloužit v rolích fundovaných průvodců členové Klubu vojenské historie Trutnov v dobových uniformách. Sezóna je určena obdobím květen až září, o sobotách od 13 - 19 hodin, v neděli od 13 - 17 hodin. Naučná stezka je volně přístupná po celý rok, v uvedených časech však jistě bude její prohlídka zajímavější.


Služby průvodců k dispozici:
květen až září
so 13 - 18 hod., ne 13 - 18 hod.,
v ostatních dnech po předchozí domluvě.
Tel.: 605 787 892


Další informace :

Turistické informační centrum, Krakonošovo náměstí 72, 541 01 Trutnov, tel./fax: +420 499 818 245, e-mail: vesely@trutnov.cz

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, tel.: +420 499 803 111, fax: +420 499 803 103, e-mail: mesto@trutnov.cz

Stálá expozice k bitvě u Trutnova 27.6.1866 v Muzeu Podkrko-noší v Trutnově, Tel.: +420 499 811 897


Mara-Soft Copyright © 2001 

 

Na úvodní stránku - Historická fakta - Bitva u Trutnova - Válečná statistika
Výstroj a výzbroj - Galerie 1866O těchto stránkách - Novinky - dotazy
- Vyhledej