Na úvodní stranu "O těchto stránkách"

Historie a fakta

Bitva u Trutnova

Válečná statistika Tehdejší zbraně a výzbroj Válečná galerie 1866

 

Novinky na tomto webu

Naučná stezka a její provoz
"Den bitvy u Trutnova 27.6.1866"
(Celoročně volný přístup)

Aktualizovaná mapka naučné stezky
s cyklotrasou pro cyklisty ke dni 14.7.2005
zpracovaná p. Janem Slovíkem
 
mapka naučné stezky
(Formát JPG 1,64 MB)

květen, červen, září: soboty a neděle

13 - 18 hodin

červenec, srpen: úterý až neděle

13 - 18 hodin

Průvodce je k dispozici v uvedených termínech
v ostatních dnech po předchozí domluvě.
Tel.: 605 787 892

O víkendových dnech slouží u Gablenzova památníku a Janské kaple průvodci z řad členů Klubu vojenské historie Trutnov. (Prohlídky interiérů obou objektů, ukázky historických zbraní a uniforem, ve srubu u Gablenzova památníku prodej propagačních materiálů, upomínkových předmětů a drobného občerstvení.) V pracovních dnech kromě pondělí o letních prázdninách jsou průvodci pouze u památníku, na požádání však návštěvníky doprovodí ke kapli a umožní její prohlídku. Další aktuální informace o úpravách a provozu stezky v roce 2005 ....

Mara-Soft Copyright © 2001 

 

Na úvodní stránku - Historická fakta - Bitva u Trutnova - Válečná statistika
Výstroj a výzbroj - Galerie 1866O těchto stránkách - Novinky - dotazy
- Vyhledej