Na úvodní stránku bitvy u Trutnova

Historie a fakta

Bitva u Trutnova

Válečná statistika Tehdejší zbraně a výzbroj Válečná galerie 1866

 

Bitva u Trutnova

7. Nástup Knebelovy brigády - rozhodnutí

7. Nástup Knebelovy brigády - rozhodnutí

17 hodin

Na bojiště přichází brigáda generálmajora Knebela. Gablenz ji nechce pustit do útoku na trutnovské výšiny, hodlá ji použít jako zálohu pro případ nástupu pruského gardového sboru od Úpice. Knebel ovšem vidí nezdar Wimpffenovy brigády, chápe kritickou situaci. Kdo nyní provede aktivní tah, zvítězí. Proto se rozhoduje a bez rozkazu vede celou brigádu k útoku na výšiny. V čele sestavy jde 1. pěší pluk císaře Františka Josefa a 28. myslivecký prapor. Za nimi v druhém sledu 3. pěší pluk arcivévody Karla - celkem 7.234 mužů. Osm děl brigádní baterie 3/III vede spolu s dalšími dělostřeleckou přípravu. 

18.15 hodin

Knebelova brigáda vyráží na zteč. Pod vrcholem se čelní jednotky 1. pluku dostávají do vražedné palby. Padne velitel 1. praporu podplukovník Habermann, prapor ustupuje. Zatím ovšem na levém křídle prolamují 2. a 3. prapor pruskou obranu a pronikají k Janské kapli. V krvavém boji umírá velitel 3. praporu major Pilati. Na vrchol také ihned proniká z druhého sledu pluk arcivévody Karla. Přitom padne jeho velitel podplukovník Pehm, major Stenglin a řada dalších důstojníků.

18.30 hodin

Pruská obrana trutnovských výšin se zhroutila. Knebel držel Janský vrch, Wimpffenova brigáda obsadila Chmelnici, Grivičič stanul na Kacíři. Začala poslední etapa boje: - Vytlačení nepřítele z města.

19.30 hodin

Rakouské jezdectvo proniká do města a pochytá mnoho nepřátelských vojáků. Zmatek v ulicích stále vzrůstá. Grivičičovy jednotky obsazují Zahradní město. Začíná dělostřelecký souboj s pruskými děly, stojícími na kopci S od města (dnes místní část Výsluní). Dvanáct rakouských děl bojovalo s převahou s 24 děly pruskými. S podporou pěchoty se nakonec podařilo tyto baterie během následující půlhodiny zahnat do Poříčí. 

21.00 hodin

Po obsazení města Rakušany pokračovalo postřelování Poříčského hřbetu (byly zde rozptýlené zbytky 44.a 45.pl.). Bitevní fronta přestala existovat, pruské útvary se začaly stahovat údolím řeky Úpy zpět k pruské hranici. Generál Bonin nakonec odvedl celý První armádní sbor až do výchozích pozic v Prusku, kde v bezpečí jednotky znovu zorganizoval. 

21.30 hodin

Boj nyní utichl a unavené rakouské jednotky se chystají nocovat tam, kde se právě nacházejí.

Pamětníci vzpomínají na vítězný příchod rakouských vojáků takto: "To bylo vítání, pozdravování a jásotu! Vojsko objímalo se mezi sebou a s lidem občanským, a kdekdo byl, spěchal, aby ruku stiskl statečným českým jezdcům a vítězné pěchotě… Jezdci potom napájeli svoje koňstvo z kašny uprostřed náměstí, sami pak, jakož i utrmácení pěšáci, chápali se dychtivě džbánů, sklenic a konví, jež obyvatelstvo v největším chvatu jim přinášelo. Když ale vojáci ukojili hlad a žízeň, přihlásila se plnou silou únava, šum na náměstí rychle ochaboval a než ještě dáno trubkami znamení, byl všechen bojový lid ve spánek pohřížen." 

Mara-Soft Copyright © 2001

 

Na úvodní stránku - Historická fakta - Bitva u Trutnova - Válečná statistika
Výstroj a výzbroj - Galerie 1866O těchto stránkách - Novinky - dotazy
- Vyhledej