Na úvodní stránku bitvy u Trutnova

Historie a fakta

Bitva u Trutnova

Válečná statistika Tehdejší zbraně a výzbroj Válečná galerie 1866

 

Bitva u Trutnova

6. Wimpffenův nezdar - propuká krize

6. Wimpffenův nezdar - propuká krize

16 hodin

Na bitevní pole doráží brigáda generálmajora Wimpffena v sestavě pěší pluk barona Bamberga č. 13, pěší pluk arcivévody Štěpána č. 58, baterie 4/III - 8děl, 7.210 mužů. Gablenz ji okamžitě nasazuje do útoku na střed a pravé křídlo pruské sestavy směrem na trutnovské výšiny. Ty brání 2 prapory 43. pěšího pluku pod velením plukovníka von Treskova. Nejprve má však Grivičičova brigáda útokem od Starého Rokytníku obchvátit výšiny zprava a strhnout na sebe pozornost. Podle Gablenzových představ by Wimpffenův nástup měl rozhodnout bitvu.

17 hodin

Wimpffen vyráží k bodákovému útoku v sevřených formacích, aniž by vyčkal na účinek Grivičičova obchvatného manévru. Von Treskov má proto dostatek času, aby Rakušanům připravil krvavé uvítání. Z prudkého svahu těsně pod vrcholem Janského vrchu spouští na útočící jednotky hromadnou palbu. Padesátý osmý pluk arcivévody Štěpána je zastaven na úpatí Janského kopce a za těžkých ztrát ustupuje. Znovu se formuje na plošině jižně výšin a ještě dvakrát vyráží na neúspěšnou zteč. V tu chvíli naopak nastupují prapory von Treskova do protiútoku a srážejí rakouskou pěchotu směrem k Bojišti. Na pravém křídle útočí přes kamenolom 13. pluk Bamberga. Je též odražen hromadnou palbou, avšak jeho jednotky se zachytí v blízkém lese. Další útok ovšem nepřipadá v úvahu.

17.30 hodin

Wimpffenův úder se definitivně zhroutil. Za půl hodiny zanechala brigáda na bojišti téměř 1.450 mrtvých a raněných - tedy pětinu svého stavu. Ve vývoji bitvy nastala kritická fáze. Pruská obrana výšin nebyla prolomena, Trutnov zůstával v nepřátelských rukách. Za této situace by Gablenz nesplnil úkol daný Benedekem - zabránit nepříteli v průniku do vnitrozemí. K dispozici má už pouze jedinou nepoužitou sílu - Knebelovu brigádu. Ta však má plnit zcela jiný úkol.

Mara-Soft Copyright © 2001

 

Na úvodní stránku - Historická fakta - Bitva u Trutnova - Válečná statistika
Výstroj a výzbroj - Galerie 1866O těchto stránkách - Novinky - dotazy
- Vyhledej