Na úvodní stránku bitvy u Trutnova

Historie a fakta

Bitva u Trutnova

Válečná statistika Tehdejší zbraně a výzbroj Válečná galerie 1866

 

Bitva u Trutnova

5. Manévr rakouského dělostřelectva

5. Manévr rakouského dělostřelectva

Dělostřelectvo patřilo ve válce roku 1866 k chloubě rakouské armády a potvrdilo svou převahu nad pruskou artilerií. Vedle kvality materiálu byl diametrální rozdíl v taktice nasazení, což se projevilo i v bitvě u Trutnova. Zatímco Gablenz s dělostřelectvem odvážně manévruje a nasazuje ho v přední linii, většina pruských baterií je držena v týlu a při dělostřeleckých soubojích předčasně stahována ("raději ztratit bitvu než několik děl").

V dopoledních hodinách měli Prusové dočasnou dělostřeleckou převahu. Odpoledne se situace radikálně změnila. Mezi 14. a 16. hodinou dorazily 4 rakouské baterie - v tu chvíli měl Gablenz k dispozici 40 děl. Z nich 36 zkoncentroval na návrší severně od Nového Rokytníka. Proti nim vyjely 2 pruské baterie na trutnovské výšiny a 1 baterie na návrší severně Starého Rokytníka. Většina pruských děl však zůstala hluboko v týlu (na kopci severně Trutnova) bez možnosti zasáhnout do bitvy. 

16 hodin

Gablenz chystá úder blížící se Wimpffenovy brigády proti trutnovským výšinám - do samého srdce nepřátelské obrany. V tom mu brání pruské jednotky u Bojiště a zejména v úbočí kóty 520, která tvoří klíčový bod pruské pozice. Odtud je palbou ovládán nástupový prostor k Trutnovu a Wimpffenova brigáda by se nemohla rozvinout k útoku. Kóta je přitom předsunutým kopcem chráněna před přímou palbou rakouských děl. Gablenz proto přijímá odvážné rozhodnutí: Vysunuje na levém křídle 20 děl daleko před svou pozici až na návrší, odkud je kóta 520 s přilehlými úžlabinami dobře viditelná. Děla ihned zahajují palbu. Prusové nevydrží údery granátů a šrapnelů a jejich oddíly kótu 520 opouštějí. Mezitím zbývajících 16 rakouských děl nad Novým Rokytníkem zahajuje souboj s pruskými bateriemi na trutnovských výšinách a přinutí je k ústupu do údolí řeky Úpy. Předtím již podobně smetly baterii nad Starým Rokytníkem. Terénním průzkumem bylo zjištěno, že po 16 hodině další rakouská baterie vyjela na kótu 520 a odtud střílela směrem k nepřátelským pozicím na Janskému vrchu a Chmelnici.

16.15 hodin

Rakouské dělostřelectvo ovládlo bitevní pole a překládá nyní palbu do pruských jednotek u Bojiště. Ty neodolají a zahajují ústup směrem k Trutnovu. Do uvolněného prostoru může nastoupit Wimpffenova brigáda.

Mara-Soft Copyright © 2001

 

Na úvodní stránku - Historická fakta - Bitva u Trutnova - Válečná statistika
Výstroj a výzbroj - Galerie 1866O těchto stránkách - Novinky - dotazy
- Vyhledej