Na úvodní stránku bitvy u Trutnova

Historie a fakta

Bitva u Trutnova

Válečná statistika Tehdejší zbraně a výzbroj Válečná galerie 1866

 

Bitva u Trutnova

4. Grinvičičův nástup

4. Grinvičičův nástup

13 hodin

Prusové vysouvají frontu asi devíti praporů proti Mondelově brigádě. Jejich linie se táhne zprava od vesnice Bojiště k úbočí kóty 520 - jednotkám velí generál von Pappe. Odtud jde sestava po vrcholu úzkého hřebene nad Starým Rokytníkem - zde je rozmístěna Buddenbrockova brigáda, která ohrožuje Mondelovo pravé křídlo. Prusové neútočí. Jsou si tak jisti vítězstvím, že Bonin v té době odmítá i pomoc 1. gardové divize generálporučíka Hillera von Gätringen, která postoupila přes hranice a dle dispozic táhne dále na Úpici. Bonin lehkomyslně ztrácí čas, zatímco Gablenzovi postupně přicházejí očekávané posily.

14.30 hodin

Objevuje se brigáda plukovníka Grivičiče unavená rychlým přesunem v letním vedru. Tvoří ji 16. myslivecký prapor, pěší pluk císaře Alexandra č.2,pěší pluk barona Airoldiho č. 23, baterie 2/III - 8 děl, 6.480 mužů. Velitel na Gablenzův příkaz ihned formuje 4 prapory prvního sledu k útoku. Povede ho směrem na Starý Rokytník, proti brigádě generála Buddenbrocka - je potřeba uvolnit sevření na pravém křídle. Grivičič je si jist úspěchem - v místě útoku má téměř dvojnásobnou převahu. Neprovede řádnou dělostřeleckou přípravu, neposkytne dostatečný čas předsunutým řadám střelců, aby narušili pruskou sestavu. Dává předčasně povel k bodákovému útoku v sevřených sestavách divizionů. Přesně na to nepřítel čeká a následky jsou krvavé. Rychlopalbou svých jehlovek smetou Prusové celé řady nekrytých útočníků. Grivičičovy prapory se dostávají do křížové palby - zleva z kóty 520, zprava ze zástavby ve Starém Rokytníku. Nástup na pravém křídle se hroutí, prapory Airoldiho ustupují. 

15. hodin

Jednotky na levém křídle, zejména útočící 16. myslivecký prapor, se však zachytávají v křovinách a remízcích. Jejich pohotová palba zastavuje Prusy, kteří již vyrazili k protiútoku a obrací je na ústup. V tomto boji je raněn a druhý den umírá velitel 16. praporu major Heidel.

15.30 hodin

Grivičič reorganizuje své oddíly a chystá další útok. K jeho podpoře provádí malý kombinovaný oddíl pěchoty, jízdy a dělostřelectva pod velením prince Rohana obchvat pruského pravého křídla přes Starý Rokytník. Akce je úspěšná a po 16. hodině zahajují Prusové frontální ústup od Starého Rokytníka zpět do údolí Úpy.

Mara-Soft Copyright © 2001

 

Na úvodní stránku - Historická fakta - Bitva u Trutnova - Válečná statistika
Výstroj a výzbroj - Galerie 1866O těchto stránkách - Novinky - dotazy
- Vyhledej