Na úvodní stránku bitvy u Trutnova

Historie a fakta

Bitva u Trutnova

Válečná statistika Tehdejší zbraně a výzbroj Válečná galerie 1866

 

Bitva u Trutnova

3. Obrana Mondelovy brigády

3. Obrana Mondelovy brigády

9 hodin

Pěší brigáda plukovníka Mondela doráží k Trutnovu jako první a pohotově obsazuje důležité výšiny (Šibeník, Janský vrch, Chmelnice) nad městem. Brigádu tvoří 12. myslivecký prapor, pěší pluk hraběte Mazzuchelliho č. 10, pěší pluk vévody z Parmy č. 24, baterie č. 1/III - 8 děl, 7.312 mužů. Palbou z výšin ovládá Mondel samotný Trutnov i přístupové komunikace. Prusům, kteří se zdlouhavě soustřeďují před městem, vypadl z ruky důležitý trumf. Teprve po desáté dopoledne vcházejí jejich první oddíly do Trutnova. Postupují trestuhodně bez průzkumu, o Mondelově brigádě nemají ponětí. Náhlá rakouská palba je pro ně naprostým překvapením. Mondel přehradil cestu přes Trutnov a vyzval Prusy k boji. Otázka zněla, jak dlouho proti přesile vydrží.

10.30 hodin

Bonin chápe, že musí nepřítele srazit z výhodného postavení a zahajuje čelní útok na trutnovské výšiny. Ten je však rakouskou palbou odražen. Situace využívá rakouský III. prapor pluku vévody z Parmy č. 24 v čele s majorem Lipoščakem k překvapivému protiútoku. Nekoordinovaná akce se však hroutí v hromadné palbě pruských jehlovek, k zemi padá i raněný Lipoščak. 

11 hodin

Bonin vidí neúspěch čelních útoků. Rozhoduje se proto obejít pravé křídlo Rakušanů směrem na Kryblici a Starý Rokytník. Vytváří k tomu kombinovanou brigádu pod velením generála Buddenbrocka. Před polednem dobývají Prusové vrch Šibeník na rakouském levém křídle. Mondel však nehodlá ustoupit. V té době přijíždí na bojiště Gablenz. Vidí oslabená křídla Mondelova postavení a pruskou přesilu. Rozhoduje se proto přerušit bitvu, stáhnout brigádu zhruba 2 kilometry zpět do postavení severně Nového Rokytníka a zde čekat na posily.

K Trutnovu přijíždí 1. eskadrona litevských dragounů od Žacléře v čele s Rytmistrem von Haagenem. Ten uvidí rakouské dragouny, bez rozmýšlení velí k útoku a čeká pomoc von Jastrzembského, stojícího s jezdci na Horním Předměstí. Ten mu ji poskytne. Dochází k prudké srážce celkem sedmi eskadron jízdy, vzájemnému prolomení sestav, což přechází v nepřehlednou změť individuálních soubojů. Jízda je však ostřelována nastupujícími jednotkami pěchoty. Na obou stranách dochází proto k přerušení boje a jezdectvo se stahuje, aniž by někdo získal převahu. Prusové ve spěchu a nepořádku ujíždějí do města, kdežto rakouští jezdci se zformují do tvaru a spořádaně se vracejí k Bojišti.

12 hodin

Probíhá organizovaný ústup Mondelovy brigády. Poslední rakouské krycí jednotky z pluku Mazzuchelliho č. 10 vedou krvavé boje o Janský vrch a kapli. Proti nim se vzhůru derou pruští myslivci a jednotky 41. pěšího pluku. Po obsazení výšin Prusy bitva na čas utichá. 

Generál Bonin, opět bez řádného průzkumu, se domnívá, že zvítězil. Během několika hodin pozná, jak hluboce se mýlil. 

Mara-Soft Copyright © 2001

 

Na úvodní stránku - Historická fakta - Bitva u Trutnova - Válečná statistika
Výstroj a výzbroj - Galerie 1866O těchto stránkách - Novinky - dotazy
- Vyhledej