CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3.zasedání Zastupitelstva města Trutnova
 
Dátum konania: 24.06.2019 Predsedajúci: Mgr.Adamec
16:00:15Nahrávka
16:02:5301 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:02:53Mgr. I.Adamec0Předložení
16:04:2101 Zahájení (schválení programu zasedání)
16:04:21Mgr. I.Adamec0Předložení
16:06:41Mgr. T.Eichler1Diskuse
16:06:54Mgr. I.Adamec0Předložení
16:07:16JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.2Diskuse
16:07:37Mgr. I.Adamec0Předložení
16:08:42Mgr. I.Adamec0Předložení
16:10:3302 Kontrola plnění usnesení
16:10:33Ing. Jan Seidel1Předložení
16:12:00Mgr. I.Adamec0Předložení
16:12:07Mgr. P.Sobotka4Diskuse
16:12:39Mgr. I.Adamec0Předložení
16:13:4803a Změny rozpočtu města TU na r. 2019 - rozp. opatření č. 2
16:13:48Mgr. I.Adamec0Předložení
16:15:46Mgr. P.Sobotka5Diskuse
16:16:36Ing. V.Javůrek5Diskuse
16:17:59Ing. P.Gaisler1Diskuse
16:18:26Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
16:19:36Ing. Lumír Labík1Diskuse
16:20:09Mgr. I.Adamec0Předložení
16:20:12Ing. Z.Jaďuď2Diskuse
16:20:33Ing. Lumír Labík1Diskuse
16:20:43Mgr. I.Adamec0Předložení
16:20:46Ing. Z.Jaďuď3Diskuse
16:21:06Mgr. I.Adamec0Předložení
16:22:2803b Závěrečný účet města TU za r. 2018
16:22:28Mgr. I.Adamec0Předložení
16:25:46Ing. P.Přívratský1Diskuse
16:26:23Ing. R.Fajfr2Diskuse
16:28:44Mgr. I.Adamec0Předložení
16:30:3803c Schválení účetní závěrky města TU za r. 2018
16:30:38Mgr. I.Adamec0Předložení
16:32:1404a1 VAK Trutnov, a.s. - upsání akcií a nepeněžitý vklad do spol. - záměr
16:32:14Mgr. T.Eichler1Předložení
16:32:39Mgr. I.Adamec0Předložení
16:33:37Mgr. T.Eichler1Předložení
16:34:1804b1 Pozemky - smlouvy (body 1-11)
16:34:18Mgr. T.Eichler1Předložení
16:35:3704b2 Pozemky - smlouvy (1 bod)
16:35:37Mgr. T.Eichler1Předložení
16:36:19Bc. I.Řezníčková2Diskuse
16:37:46Mgr. T.Eichler1Předložení
16:38:2404b3 Pozemky - smlouvy (body 1-7)
16:38:24Mgr. T.Eichler1Předložení
16:38:40Bc. I.Řezníčková3Diskuse
16:38:53Mgr. P.Sobotka6Diskuse
16:39:06Ing. P.Luhan1Diskuse
16:39:19Mgr. T.Eichler1Předložení
16:40:17Mgr. T.Eichler1Předložení
16:40:24Mgr. P.Sobotka7Diskuse
16:45:41Ing. Z.Jaďuď4Diskuse
16:46:52Mgr. T.Eichler1Předložení
16:46:56Mgr. P.Sobotka8Diskuse
16:47:25Mgr. T.Eichler1Předložení
16:48:57Mgr. T.Eichler1Předložení
16:49:06Bc. I.Řezníčková4Diskuse
16:50:50Mgr. T.Eichler1Předložení
16:51:27Mgr. T.Eichler1Předložení
16:51:39Ing. P.Luhan2Diskuse
16:54:57Mgr. T.Eichler1Předložení
16:56:2004b5 Pozemky - smlouvy (1 bod)
16:56:20Mgr. T.Eichler1Předložení
16:59:0804b6 Pozemky - smlouvy (body 1-8)
16:59:08Mgr. T.Eichler1Předložení
17:00:1804c1 R. Syrochmanová - odepsání zbývající části pohledávky...
17:00:18Mgr. T.Eichler1Předložení
17:01:1804d1 K.Sadloňová - upuštění od vymáhání nedobytné pohledávky...
17:01:22Mgr. T.Eichler0Předložení
17:02:0205a Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
17:02:04Mgr. I.Adamec0Předložení
17:02:4305b Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
17:02:45Mgr. I.Adamec0Předložení
17:03:2405c Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
17:03:26Mgr. I.Adamec0Předložení
17:04:2106 Změna neaktuálních názvů autobus. zastávek v TU
17:04:24Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:05:1307 SCEC Poříčí u Trutnova
17:05:15Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:06:10Mgr. I.Adamec0Předložení
17:06:42Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:06:51Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:11:51Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:14:41Mgr. I.Adamec0Předložení
17:14:46Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:14:52Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:16:06Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:16:44Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:16:46P.Ondráško1Diskuse
17:18:05Mgr. T.Eichler0Předložení
17:18:07Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:18:11Mgr. T.Eichler1Diskuse
17:19:05P.Ondráško2Diskuse
17:20:39Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:21:26Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:22:24Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:24:58Mgr. T.Eichler2Diskuse
17:25:48Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:26:27Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:28:19Ing. R.Fajfr2Diskuse
17:29:14Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:29:34Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:29:39Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
17:30:33Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:31:1008 Nákup nákladního automobilu - investiční dotace - TST s.r.o.
17:31:13Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:32:0509 Změny č. 3 územního plánu Trutnov
17:32:12Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:42:19Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:42:30Mgr. I.Adamec0Předložení
17:43:50Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:45:28Ing. P.Přívratský1Diskuse
17:45:45Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:48:39Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:49:00Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:50:10Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:50:31Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:52:11Bc. I.Řezníčková1Diskuse
17:52:59Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:53:18Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:53:4610 Změny č. 3 regulačního plánu Trutnov - Červený kopec
17:53:49Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:54:4411 Změna zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov
17:54:47Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:55:17Bc. I.Řezníčková1Diskuse
17:55:56Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:56:31Mgr. Michaela Dědková1Diskuse
17:57:06Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:57:4412 Zápis o kontrole č.1-2019 Kontrolního výboru
17:57:47Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:57:51Ing. P.Luhan0Diskuse
17:59:23Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:59:28Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:00:04Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:00:4313 Různé
18:00:45Mgr. I.Adamec0Předložení
18:01:03Ing. Jaroslav Semerák1Diskuse
18:02:58Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:03:10Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:04:06Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:04:12Mgr. T.Eichler0Předložení
18:07:08Mgr. I.Adamec0Předložení
18:07:48P.Ondráško1Diskuse
18:09:54Mgr. I.Adamec0Předložení
18:11:03Mgr. P.Sobotka2Diskuse
18:13:04P.Ondráško2Diskuse
18:15:26Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:16:47Ing. P.Luhan1Diskuse
18:18:08Mgr. P.Sobotka3Diskuse
18:21:13Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:23:42Mgr. I.Adamec0Předložení