CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
 
Dátum konania: 10.12.2019 Predsedajúci: Mgr.Adamec
16:00:07Nahrávka
16:02:1001 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:02:10Mgr. I.Adamec1Předložení
16:05:4201 Schválení programu zasedání
16:05:42Mgr. I.Adamec1Předložení
16:07:18P.Ondráško1Diskuse
16:07:33Mgr. I.Adamec1Předložení
16:09:3202 Kontrola plnění usnesení
16:09:32Ing. Jan Seidel1Předložení
16:11:11Ing. P.Přívratský1Diskuse
16:11:38Ing. Miroslav Franc1Diskuse
16:11:57Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:12:47Mgr. T.Eichler1Diskuse
16:13:43Mgr. P.Sobotka2Diskuse
16:13:57Mgr. I.Adamec1Předložení
16:14:17Mgr. P.Sobotka3Diskuse
16:15:07Mgr. I.Adamec1Předložení
16:16:0503a Změny rozpočtu města TU na r. 2019 - rozp. opatř. č.4
16:16:08Mgr. I.Adamec0Předložení
16:17:3503b Rozpočet města TU na r. 2020
16:17:38Mgr. I.Adamec0Předložení
16:27:54Mgr. I.Tezcan1Diskuse
16:28:58Mgr. I.Adamec0Předložení
16:29:44Ing. Jan Seidel1Předložení
16:30:51Mgr. I.Adamec0Předložení
16:31:35P.Ondráško1Diskuse
16:33:31Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:35:46Mgr. I.Adamec0Předložení
16:36:46Ing. P.Luhan1Diskuse
16:38:40Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:40:40MgA. L.Kasík1Diskuse
16:44:41Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:48:46Ing. R.Fajfr2Diskuse
16:50:39Mgr. I.Adamec0Předložení
16:51:03Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
16:51:44Ing. Lumír Labík1Diskuse
16:52:41Ing. Z.Jaďuď2Diskuse
16:53:04Ing. Lumír Labík1Diskuse
16:53:22Mgr. I.Adamec0Předložení
16:57:5604b1 Pozemky - smlouvy (body 1-8)
16:57:56Mgr. T.Eichler0Předložení
16:58:33Mgr. P.Sobotka2Diskuse
17:00:59Ing. Jaroslav Semerák1Diskuse
17:01:49Mgr. T.Eichler0Předložení
17:01:52Mgr. P.Sobotka3Diskuse
17:03:08Mgr. T.Eichler0Předložení
17:03:5104b1 Pozemky - smlouvy (body 1-8)
17:03:54Mgr. T.Eichler0Předložení
17:04:2604b2 Pozemky - smlouvy (body 1-3)
17:04:32Mgr. T.Eichler0Předložení
17:05:00Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:05:08Mgr. T.Eichler0Předložení
17:05:23Mgr. P.Sobotka2Diskuse
17:07:01Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:08:15Mgr. T.Eichler0Předložení
17:08:41Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:10:04Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:11:18Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:13:11Ing. V.Javůrek3Diskuse
17:13:45Mgr. T.Eichler0Předložení
17:14:2104b2 Pozemky - smlouvy (body 1-3)
17:14:24Mgr. T.Eichler0Předložení
17:14:5404b3 Pozemky - smlouvy (body 1-3)
17:14:57Mgr. T.Eichler0Předložení
17:16:1504b4 Pozemky - smlouvy (bod 1)
17:16:19Mgr. T.Eichler0Předložení
17:16:53Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:18:55Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:21:31Mgr. T.Eichler0Předložení
17:21:5504b5 Pozemky - smlouvy (body 1-2)
17:21:58Mgr. T.Eichler0Předložení
17:23:0204c1 E. Felkerová - žádost o prominutí dlužné částky
17:23:06Mgr. T.Eichler0Předložení
17:24:5804d1 MEBYS Trutnov - Dodatek č. 9
17:25:00Mgr. T.Eichler0Předložení
17:25:04Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:25:12Mgr. T.Eichler0Předložení
17:26:0504d2 Olie Group s.r.o. - odepsání nevymahatelné pohledávky
17:26:08Mgr. T.Eichler0Předložení
17:26:30Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:27:29Mgr. T.Eichler0Předložení
17:28:0104o1 Vyřazení neupotřebitelných předmětů
17:28:04Mgr. T.Eichler0Předložení
17:28:22Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:29:03Mgr. J.Paták1Diskuse
17:29:31Mgr. T.Eichler0Předložení
17:29:48Mgr. J.Paták1Diskuse
17:30:07Mgr. T.Eichler0Předložení
17:30:09Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:30:37Mgr. T.Eichler0Předložení
17:31:3505a Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,-Kč)
17:31:39Mgr. I.Adamec0Předložení
17:41:5705c Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,- Kč)
17:41:57Mgr. I.Adamec0Předložení
17:42:5705d Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY |(nad 50.000,- Kč)
17:43:00Mgr. I.Adamec0Předložení
17:43:33JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
17:44:26Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:45:28Mgr. I.Adamec0Předložení
17:47:3605e Dotace KULTURA (nad 50.000,- Kč)
17:47:38Mgr. I.Adamec0Předložení
17:48:11Bc. I.Řezníčková1Diskuse
17:49:3605f Dotace SPORT (nad 50.000,- Kč)
17:49:40Mgr. I.Adamec0Předložení
17:50:10Bc. I.Řezníčková1Diskuse
17:50:24Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:50:56Mgr. I.Adamec0Předložení
17:51:5105g Dotace SPORT (nad 50.000,- Kč)
17:51:55Mgr. I.Adamec0Předložení
17:52:3305h Dotace SPORT (nad 50.000,- Kč)
17:52:36Mgr. I.Adamec0Předložení
17:53:1205i Dotace SPORT (nad 50.000,- Kč)
17:53:18Mgr. I.Adamec0Předložení
17:54:1705j Dotace SPORT (nad 50.000,- Kč)
17:54:22Mgr. I.Adamec0Předložení
17:54:5705k Dotace SPORT (nad 50.000,- Kč)
17:54:59Mgr. I.Adamec0Předložení
17:55:2306 Stimulace veřejnosti ke sportu
17:55:25Mgr. I.Adamec0Předložení
17:56:1007 Strategický plán města TU na období 2020-2025
17:56:13Mgr. I.Adamec0Předložení
17:58:22Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:00:14Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:01:38host1Diskuse
18:02:46Mgr. I.Adamec0Předložení
18:03:30Mgr. T.Hendrych1Diskuse
18:04:26Mgr. I.Adamec0Předložení
18:04:46P.Ondráško1Diskuse
18:05:32Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:06:19P.Ondráško2Diskuse
18:06:51Mgr. I.Adamec0Předložení
18:07:15Ing. P.Luhan1Diskuse
18:08:06Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:09:25Mgr. T.Hendrych2Diskuse
18:09:44Mgr. I.Adamec0Předložení
18:10:3208 Obecně záv. vyhl. města TU 4/2019
18:10:35Mgr. I.Adamec0Předložení
18:11:3109 Obecně záv. vyhl. města TU 5/2019
18:11:33Mgr. I.Adamec0Předložení
18:12:0510 Obecně záv. vyhl. města TU 6/2019
18:12:08Mgr. I.Adamec0Předložení
18:12:28Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:13:20Mgr. I.Adamec0Předložení
18:13:4911 Obecně záv. vyhl. města TU 7/2019
18:13:51Mgr. I.Adamec0Předložení
18:15:17Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
18:15:53Mgr. I.Adamec0Předložení
18:16:1912 Změna obecně záv. vyhlášky č.2/2001
18:16:21Mgr. I.Adamec0Předložení
18:16:57JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
18:17:43Mgr. I.Adamec0Předložení
18:18:0813 Veřejnoprávní smlouva na činnost MP
18:18:10Mgr. I.Adamec0Předložení
18:18:4214 Zásady č.1/2019
18:18:43Mgr. I.Adamec0Předložení
18:19:16Mgr. T.Eichler0Diskuse
18:20:21Bc. I.Řezníčková1Diskuse
18:21:22Mgr. I.Adamec0Předložení
18:22:1215 Změny č.3 ÚP Trutnov - rozhodnutí o pořízení
18:22:13Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:22:47P.Ondráško1Diskuse
18:23:39Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:24:35Ing. Miroslav Franc1Diskuse
18:25:07Ing. V.Javůrek2Diskuse
18:25:35Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:26:15Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:26:20Ing. V.Javůrek3Diskuse
18:27:37Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:28:45Ing. arch. Smilnický1Diskuse
18:32:31Ing. V.Javůrek4Diskuse
18:33:05Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:33:57Mgr. P.Sobotka2Diskuse
18:35:16Ing. V.Javůrek5Diskuse
18:35:51Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
18:36:35Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:36:53Ing. V.Javůrek6Diskuse
18:39:2616 Dodatek č.1 zřiz. listiny JSDH TU - HSM
18:39:28Mgr. I.Adamec0Předložení
18:40:1017 Změna zřiz. listiny Mostu k životu, o.p.s. Trutnov
18:40:14Mgr. T.Eichler0Předložení
18:40:30Mgr. I.Adamec0Předložení
18:41:0018 Přísedící Okresního soudu v TU
18:41:03Mgr. I.Adamec0Předložení
18:41:3219 Zápis o kontrole č.3-4/2019 Kontrolního výboru
18:41:39Ing. P.Luhan0Diskuse
18:44:01Ing. Jan Seidel1Předložení
18:44:09Ing. Jan Seidel1Diskuse
18:44:48Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:45:1120a Statut sportovních cen města TU
18:45:17Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:45:28Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:46:38Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
18:48:40Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:50:54Ing. J.Andrle Ph.D.2Diskuse
18:52:39Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:54:4820 Různé
18:54:48Mgr. I.Adamec0Předložení
18:54:57Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:55:31Mgr. I.Adamec0Předložení
18:55:49Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:56:39Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:57:12P.Ondráško1Diskuse
18:57:22Ing. arch. Smilnický1Diskuse
18:58:47Ing. J.Andrle Ph.D.3Diskuse
18:58:59Mgr. P.Sobotka2Diskuse
19:00:32P.Ondráško2Diskuse
19:02:49Ing. V.Javůrek2Diskuse
19:03:40Mgr. I.Adamec0Předložení