CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
 
Dátum konania: 04.03.2019 Predsedajúci: Mgr.Adamec
16:00:46Nahrávka
16:02:1301 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:02:21Mgr. I.Adamec0Předložení
16:04:3101 Zahájení (schválení programu zasedání)
16:04:31Mgr. I.Adamec0Předložení
16:07:2802 Kontrola plnění usnesení
16:07:28Ing. Jan Seidel1Předložení
16:07:57Mgr. T.Hendrych0Diskuse
16:08:08Ing. Jan Seidel1Předložení
16:08:50Mgr. I.Adamec0Předložení
16:09:2103a Změny rozpočtu města TU na r. 2018 - rozp. opatření č.6
16:09:21Mgr. I.Adamec0Předložení
16:10:31Ing. P.Přívratský1Diskuse
16:11:29Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:12:41Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:13:30Ing. Miroslav Franc1Diskuse
16:14:16Mgr. P.Sobotka2Diskuse
16:14:52Mgr. I.Adamec0Předložení
16:16:2303b Rozpočet města TU na r. 2019
16:16:27Mgr. I.Adamec0Předložení
16:42:08Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:44:34Mgr. I.Adamec0Diskuse
16:47:23Ing. T.Voborník1Diskuse
16:50:09Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:51:30Mgr. I.Adamec0Diskuse
16:52:52Ing. Miroslav Franc1Diskuse
16:53:08Bc. I.Řezníčková1Diskuse
16:55:57Mgr. P.Sobotka2Diskuse
17:01:39Ing. R.Fajfr2Diskuse
17:04:54Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:05:56Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:06:59Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:08:35Ing. P.Luhan1Diskuse
17:10:56Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:13:12Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:18:14Mgr. I.Adamec0Předložení
17:21:28P.Ondráško1Diskuse
17:23:39Mgr. T.Hendrych1Diskuse
17:24:50P.Ondráško2Diskuse
17:26:21Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:26:57Mgr. P.Sobotka3Diskuse
17:28:01Ing. T.Voborník2Diskuse
17:29:30Ing. R.Fajfr3Diskuse
17:31:28Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:34:09Ing. V.Javůrek3Diskuse
17:35:20Ing. P.Přívratský1Diskuse
17:37:26Mgr. I.Adamec0Předložení
17:41:3504a1 Prodej pozemku st.p. 47 spolu s čp. 18, k.ú. Voletiny
17:41:41Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:41:45Mgr. T.Eichler0Předložení
17:45:08občan/ka/ města1Diskuse
17:46:24Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:46:44Mgr. T.Eichler0Předložení
17:46:51Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:48:22Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:49:01Mgr. T.Eichler0Předložení
17:49:06Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:49:27Mgr. T.Eichler0Předložení
17:50:5404a2 Prodej části nebyt. jednotky č. 220/2 (sklad), ul. Horská
17:50:57Mgr. T.Eichler0Předložení
17:52:0204a3 Prodej části nebyt. jednotky č. 220/2 (na vybudování zadního přístup. vchodu)
17:52:04Mgr. T.Eichler0Předložení
17:52:4204b1 Pozemky - smlouvy (body 1-9)
17:52:44Mgr. T.Eichler0Předložení
17:53:32Ing. T.Voborník1Diskuse
17:54:25Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:56:07Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:56:21Mgr. T.Eichler0Předložení
17:56:39Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:56:54Mgr. T.Eichler0Předložení
17:57:3204b1 Pozemky - smlouvy (body 1-9)
17:57:34Mgr. T.Eichler0Předložení
17:57:41Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:59:00Mgr. T.Eichler0Předložení
17:59:26Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:00:07Mgr. T.Eichler0Předložení
18:00:22M.Lhoták1Diskuse
18:00:57Ing. V.Javůrek2Diskuse
18:01:17Mgr. T.Eichler0Předložení
18:01:5404b2 Pozemky - převody (body 1-3)
18:01:57Mgr. T.Eichler0Předložení
18:02:32Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:04:18Mgr. T.Eichler0Předložení
18:05:00Mgr. T.Eichler0Předložení
18:05:3704b3 Pozemky - smlouvy (body 1-5)
18:05:39Mgr. T.Eichler0Předložení
18:06:08Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:08:0804b3 Pozemky - smlouvy (body 1-5)
18:08:13Mgr. T.Eichler0Předložení
18:09:3504b3 Pozemky - smlouvy (body 1-5)
18:09:38Mgr. T.Eichler0Předložení
18:20:37Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:21:48Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:22:25Ing. V.Javůrek2Diskuse
18:25:09Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:26:01Mgr. T.Eichler0Předložení
18:26:08Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:26:23Mgr. T.Eichler0Předložení
18:27:16Ing. V.Javůrek3Diskuse
18:29:38Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:29:56Ing. V.Javůrek4Diskuse
18:30:57Bc. I.Řezníčková1Diskuse
18:32:33Mgr. P.Skokan1Diskuse
18:32:58Mgr. P.Káňa1Diskuse
18:33:17Ing. V.Javůrek5Diskuse
18:34:06Mgr. T.Eichler0Předložení
18:35:2604b4 Pozemky - smlouvy (bod 1)
18:35:29Mgr. T.Eichler0Předložení
18:36:01Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:37:48Mgr. T.Eichler0Předložení
18:38:1504b5 Pozemky - smlouvy (body 1-4)
18:38:17Mgr. T.Eichler0Předložení
18:39:0805a Dotace OSTATNÍ (nad 50.000 Kč) - TU trails, z.s.
18:39:12Mgr. I.Adamec0Předložení
18:40:59Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
18:41:48Mgr. I.Adamec0Předložení
18:42:3505b Dotace OSTATNÍ (nad 50.000 Kč) - Trutínek - rodinné centrum z.s.
18:42:39Mgr. I.Adamec0Předložení
18:43:3305c Dotace OSTATNÍ (nad 50.000 Kč) - Mateř. centrum KAROlínka, z.s.
18:43:36Mgr. I.Adamec0Předložení
18:44:2105d Dotace SPORT (nad 50.000 Kč) - užívání městských sportovišť...
18:44:25Mgr. I.Adamec0Předložení
18:44:5405e Dotace SPORT (nad 50.000 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TU, z.s.
18:44:56Mgr. I.Adamec0Předložení
18:45:3106 Určení zastupitele pro proces pořizování ...
18:45:39Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:46:4607 Přísedící Okresního soudu v TU
18:46:53Mgr. I.Adamec0Předložení
18:47:2808 Akční plány rozvoje soc. služeb města TU
18:47:30Mgr. T.Eichler0Předložení
18:48:36Bc. I.Řezníčková1Diskuse
18:50:05Mgr. T.Eichler0Předložení
18:50:3109 Most k životu - přísp. organizace města
18:50:37Mgr. T.Eichler0Předložení
18:51:1010 Sociální služby - dotace z rozpočtu na r.2019
18:51:13Mgr. T.Eichler0Předložení
18:51:4611 Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov a.s.
18:51:48Mgr. T.Eichler0Předložení
18:52:20Bc. I.Řezníčková1Diskuse
18:53:24Mgr. T.Eichler0Předložení
18:54:1112 Obecně záv. vyhláška města TU o stanovení systému shromažďování...
18:54:14Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:54:44Bc. I.Řezníčková1Diskuse
18:55:25Mgr. T.Hendrych0Diskuse
18:56:09Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:56:4713 Plán kontrolní činnosti KV na 1. pol. 2019
18:56:55Ing. P.Luhan0Diskuse
19:02:31Mgr. I.Adamec0Diskuse
19:04:08Ing.arch. M.Rosa1Diskuse
19:05:27Bc. I.Řezníčková1Diskuse
19:06:30Ing. P.Luhan1Diskuse
19:07:08Mgr. I.Adamec0Předložení
19:07:48Ing. P.Luhan2Diskuse
19:07:52Mgr. I.Adamec0Předložení
19:09:0014 Různé
19:09:00Mgr. I.Adamec0Předložení
19:09:12P.Ondráško1Diskuse
19:11:24Mgr. I.Adamec0Diskuse
19:13:06Bc. I.Řezníčková2Diskuse
19:13:42Mgr. I.Adamec0Diskuse