HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 1. zasedání Zastupitelstva města Trutnov, konaného dne 26.02.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička
Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř
 Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada
Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan
Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček
 Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík  

   Zdrželo se:
Mgr. Ivana Duffová      

   Nehlasovalo:
JUDr. Zdeněk Ondráček      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - neplatné hlasování - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Ivana Duffová
Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička
Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková
 Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík

   Nehlasovalo:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek
 Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek
 Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan  Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková
 Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík

   Zdrželo se:
Mgr.  Petr Sobotka      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 01
Zahájení (schválení programu zasedání) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek
 Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 02
Kontrola plnění usnesení - Ing. Seidel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek
 Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 03a
Změny rozpočtu města TU na r.2017 - rozp. opatř. č.5 - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Marcela Čížková Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek
Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada
Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek Mgr. Petr Skokan MUDr. Silvie Šidáková
 Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb  

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Mgr. Ivana Duffová  Milan Kout
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško  Iva Řezníčková Mgr.  Petr Sobotka
 Jiří Šedivec MUDr. Antonín Vajcík    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 03b
Rozpočet města TU na r.2018 - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Marcela Čížková Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek
Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada
Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek Mgr. Petr Skokan MUDr. Silvie Šidáková
 Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Mgr. Ivana Duffová  Milan Kout
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško  Iva Řezníčková Mgr.  Petr Sobotka
 Jiří Šedivec      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - prodej (body 1-11) - hlasování bez bodu 2) - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek
 Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - prodej (body 1-11) - hlasování o bodu 2) - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Ivana Duffová
Mgr. Zdeněk Géc Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová
Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Kout  Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř  Petr Ondráško
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek
Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková
 Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Mgr.,Bc. Roman Hásek JUDr. Zdeněk Ondráček JUDr. Daniel Rada
 Iva Řezníčková      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 04b2
Pozemky - smlouvy - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek
 Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 04b3
Pozemky - výkup - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout Bc. Martin Mečíř
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková
 Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík

   Nehlasovalo:
 Milan Lhoták      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 04b4
Pozemky - prodej (body 1-2) - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout Bc. Martin Mečíř
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková
 Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík

   Nehlasovalo:
 Milan Lhoták      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 04c1
R. Šmíd - prominutí části poplatku z prodlení - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Ivana Duffová
Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička
Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček
 Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa
MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka
 Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt
Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík    

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Ing. Petr Přívratský    

   Nehlasovalo:
 Milan Lhoták      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 05
Galerie draka - příspěvek na provoz v r.2018 - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 2
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Zdeněk Géc
Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová
Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek Mgr. Petr Skokan
Mgr.  Petr Sobotka MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt
Ing. Marek Šváb      

   Proti:
JUDr. Zdeněk Ondráček  Iva Řezníčková    

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ivana Duffová  Milan Kout  Petr Ondráško
 Jiří Šedivec MUDr. Antonín Vajcík    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 06a
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Mateřské centrum KAROlínka z.s. - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek
 Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 06b
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Trutnov trails, z.s. - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Ivana Duffová
Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička
Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková
 Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík

   Proti:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 06c
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - užívání měst. sportovišť - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Ivana Duffová
Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička
Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan  Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček
 Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík  

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Mgr.  Petr Sobotka    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 06d
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TU, z.s. - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Ivana Duffová
Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička
Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan  Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček
 Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík  

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Mgr.  Petr Sobotka    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 06e
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) - Trutnov-město draka - financování v letech 2019-2021 - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Ivana Duffová
Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička
Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř
JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada
Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan
Mgr.  Petr Sobotka MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt
Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík    

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Petr Ondráško  Jiří Šedivec  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 06e
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) - Trutnov-město draka - provozní dotace na Galerii draka 2019-2021 - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 4
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Marcela Čížková Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc
Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada
Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek Mgr. Petr Skokan MUDr. Silvie Šidáková
 Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb  

   Proti:
 Blanka Bubnová JUDr. Zdeněk Ondráček  Iva Řezníčková  Jiří Šedivec

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Mgr.,Bc. Roman Hásek  Milan Kout  Petr Ondráško
Mgr.  Petr Sobotka MUDr. Antonín Vajcík    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 06f
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Centrum inovací a podnikání TU, z.s. - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 2
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Marcela Čížková Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc
Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. arch. Michal Rosa
MUDr. Jiří Řehůřek Mgr. Petr Skokan MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček
 Michal Šubrt Ing. Marek Šváb    

   Proti:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Mgr.  Petr Sobotka    

   Zdrželo se:
 Blanka Bubnová Ing. Martin Jiránek  Milan Kout JUDr. Zdeněk Ondráček
 Petr Ondráško JUDr. Daniel Rada  Iva Řezníčková  Jiří Šedivec
MUDr. Antonín Vajcík      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 07
Sociální služby - dotace z rozpočtu na r.2018 - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa
MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka
 Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt
Ing. Marek Šváb      

   Nehlasovalo:
Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa  Milan Kout MUDr. Antonín Vajcík


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 08
Spoluúčast na financování projektu... - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek
 Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 09
Projekt Města TU, města Swidnica - Turistika-věc společná - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Marcela Čížková Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc
Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová
Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek Mgr. Petr Skokan
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová  Milan Kout JUDr. Zdeněk Ondráček
 Petr Ondráško  Iva Řezníčková Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 10
Kulturní cena města TU - protinávrh - p.Šafařík - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 25
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Mgr.  Petr Sobotka    

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Zdeněk Géc
Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek Mgr. Petr Skokan  Jiří Šedivec
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      

   Zdrželo se:
Mgr. Ivana Duffová Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Bc. Martin Mečíř
JUDr. Daniel Rada      

   Nehlasovalo:
 Iva Řezníčková      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 10
Kulturní cena města TU - opakování - protinávrh p. Šafařík - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 25
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle MUDr. Jozef Kochan Mgr.  Petr Sobotka  

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Zdeněk Géc
Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík  Milan Kout  Milan Lhoták JUDr. Zdeněk Ondráček
 Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. arch. Michal Rosa
MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan  Jiří Šedivec
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      

   Zdrželo se:
Mgr. Ivana Duffová Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Bc. Martin Mečíř
JUDr. Daniel Rada      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 10
Kulturní cena města TU - opakování protinávrh p. Šafařík - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 26
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Mgr.  Petr Sobotka    

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Zdeněk Géc
Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan
 Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt
Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík    

   Zdrželo se:
Mgr. Ivana Duffová Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Bc. Martin Mečíř
JUDr. Daniel Rada      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 10
Kulturní cena města TU - původní návrh - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Ivana Duffová
Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička
Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan  Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček
 Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík  

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Mgr.  Petr Sobotka    


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 11
Udílení sportovních cen města TU za r.2017 - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek
 Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 12
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek
 Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 13
Přísedící Okresního soudu v TU - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková
 Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík

   Zdrželo se:
JUDr. Daniel Rada      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 14
Stanovy Svazku obcí Východní Krkonoše - dodatek č.5 - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek
 Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec
MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb
MUDr. Antonín Vajcík      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 15
Plán kontrolní činnosti KV na I. pol. 2018 - Mgr.Hásek
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Marcela Čížková Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek
Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Bc. Martin Mečíř Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada
Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek Mgr. Petr Skokan MUDr. Silvie Šidáková
 Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Mgr. Ivana Duffová  Milan Kout
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško  Iva Řezníčková Mgr.  Petr Sobotka
 Jiří Šedivec      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 16a
Zástupci města v obchodních společnostech - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková Mgr. Zdeněk Géc
Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová
Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan MUDr. Silvie Šidáková  Jaroslav Špaček  Michal Šubrt
Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík    

   Zdrželo se:
Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ivana Duffová  Milan Kout JUDr. Zdeněk Ondráček
 Petr Ondráško Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec  


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 16
Různé - zvolení nového oddávajícího - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Bc.,Ing. Jaroslav Andrle  Blanka Bubnová Ing. Marcela Čížková
Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc Mgr.,Bc. Roman Hásek Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Ing. Hana Horynová Ing. Martin Jiránek Mgr. Pavel Káňa
MUDr. Jozef Kochan  Milan Kout  Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa MUDr. Jiří Řehůřek  Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan Mgr.  Petr Sobotka  Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková
 Jaroslav Špaček  Michal Šubrt Ing. Marek Šváb MUDr. Antonín Vajcík

   Zdrželo se:
MgA. Libor Kasík