Vítejte na webu
Klubu vozíčkářů Trutnov
Diakonie a Misie CČSH
Na úvodní stránku ... Novinky na našem webu ... Naše akce ... Kontakty a spojení ... Obrázková galerie ... Naši sponzoři ... O těchto stránkách ... Menu
  


nahoru

Naše akce
- strana 10 -

Další akce : stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další


SLOVA PŘEDSEDY K ZÁVĚRU ROKU 2018

Vážení členové a přátelé Klubu vozíčkářů,
dovolte mi, abych jako předseda Vám všem poděkoval za pěkný rok 2018. Kdybych ho měl hodnotit, byl by opět celkem dobrým rokem, a i když někdy se vyskytly nějaké problémy, vždy se vše vyřešilo. Rok jsme již tradičně završili na předvánočním posezení 13. prosince v restauraci City. Jako vždy jsme si vzpomněli na ty, kteří nás navždy opustili, a také na narozeniny Marys Postránecké, která na posezení nebyla přítomná. Tak jsme ji poslali dárečky a připili na její zdraví.

Poděkovat bych chtěl sponzorům, kteří podporují, aby náš Klub mohl být takovým, jakým je. V letošním roce mezi nás přišla nová asistentka, která bude pomáhat při různých akcích. Pro ty, kteří do Klubu vozíčkářů chodí, ale i pro ty, kteří k nám třeba zavítají jako noví členové, bych si přál, abychom se rozrůstali a byli jsme dobrým kolektivem i po další roky. Dovolte mi poděkovat panu Františku Tůmovi, který pro nás dělá krásné videozáznamy a rovněž všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají při klubových akcích. Poděkování patří i rodičům Jarči Ročkové za přípravy dobrého pohoštění při klubových akcích. Závěrem děkuji manželům Ročkovým, kteří pro nás dělají vše potřebné, aby se hendikepovaní lidé cítili dobře a byli v dobrém vztahu i se zdravými lidmi.
Pro tento rok se chci rozloučit s přáním všeho dobrého k nadcházejícím svátkům jak vánočním, tak novoročním. Přeji si, abychom se opět sešli se ve zdraví v příštím roce.

Autor článku: Pavel Varga

(Foto)


POVÍDÁNÍ O HVĚZDÁCH – FRANTIŠEK TŮMA (29.11.2018)

K setkání na faře jsme si pozvali Františka Tůmu z Vrchlabí. Tentokrát se vyměnila jeho role – zatímco jindy je to kameraman našich klubových akcí, nyní se stal hostem. Přinesl sebou zajímavé povídání (včetně promítání) na téma jeho koníčků – pozorování vesmíru a jeho fotografování. Je to opravdu dlouholetá, trpělivá práce s dalekohledy a snímáním sekvencí. Výsledkem jsou zajímavé obrázky hvězd, mlhovin a galaxií. Dále František zmínil svoji uměleckou tvorbu, konkrétně malování obrazů. Tímto krásným odpolednem jsme zakončili předposlední klubové setkání v tomto roce.

Autor článku: Eva Vojtěchová

(Foto)


MĚSTSKÁ POLICIE (22.11.2018)

Na středeční odpoledne bylo domluveno setkání se zástupcem Městské policie Trutnov Mgr. Janem Bábikem, koordinátorem prevence kriminality, od kterého dostali vozíčkáři nabídku značení vozíků pro případ krádeže. Prostřednictvím Městské policie za podpory Ministerstva vnitra se realizuje projekt forenzního značení pomocí syntetické DNA. Určeno je především k označení jízdních kol a invalidních vozíků, případně dalších kompenzačních pomůcek. Po zhotovení příslušných dokumentů byly vozíky členů Klubu označeny mikroskopickými tečkami, které jsou pouhým okem neviditelné. Pro vozíčkáře bylo potěšující, že je pamatováno i na jejich bezpečnost.

Autor článku: Mgr. Jarmila Ročková

(Foto)


Další akce : stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další

O stránku zpět ...

Poslední aktualizace stránky: 21.05.2021

______________________________________________________________________________

Na úvod - Kdo jsme - Novinky - Akce - Kontakty - Galerie - Sponzoři - O stránkách
 

Mara - Soft Copyright © 2002