NÁLETY  NA  NĚMECKO

Vladimír Salač


Se narodil 2. března 1923 ve Svinařově v okrese Slaný. V roce 1925 se odstěhoval do Francie, kde jeho otec pracoval jako horník v severofrancouzských dolech. Bydlel v Mons - en - Baroeul. V roce 1936 se vrátil zpět do ČSR, protože zde byl jeho otec přijat do státní služby. Opět byl vyslán do Francie, do města Lille. Tam se Vladimír Salač vyučil elektromechanikem a tam ho zastihla také válka. Po kapitulaci Francie odplul z přístavu Boulogne ve skupině belgického leteckého kapitána do Anglie. Odjel do Wimbledonu a asi s padesáti lidmi dále do Surbetonu. 6. srpna 1940 byl odvede v Londýně a zařazen k pěchotě u N.T. čs. armády v Leamington Spa, kde prodělal i pěší výcvik a 20. února 1941 byl zařazen do čs. branné moci. 17. dubna 1941 byl přemístěn k čs. letectvu do čs. depot RAF Wilmslow a přijat do RAF VR jako AC2. O měsíc později, 13. května 1941, byl přidělen k 311. čs. peruti RAF Honington, byl zařazen nejprve Electro II., později Electro I., povýšen na svobodníka, desátníka a 1. července 1942 na četaře. 31. prosince 1942 byl přemístěn s jednotkou na základnu RAF v Talbenny, 20. září získal hodnost Corporal, . března 1944 byl vyznamenán čs. pamětní medailí - VB, 24. října téhož roku čs. medailí Za zásluhy II. Stupně a 2. listopadu 1944 je přemístěn s třistajedenáctkou k RAF Tain, kde byl až do konce války. 30. srpna 1945 se vrátil do vlasti a sloužil na letišti v Praze - Ruzyni. 2. února 1946 odešel z činné vojenské služby a začal pracovat u ČKD Praha . Karlín jako elektrikář a zároveň mu bylo umožněno dokončit profesi a vyučit se. V roce 1947 se přestěhoval do Hostinného, kde byl postupně zaměstnán v Papírnách, u Domovní správy a v Pekárnách. V roce 1971 odešel do invalidního důchodu. Byl povýšen do hodnosti majora letectva v. v.

Naši letci v náletech na Německo:
Antonín Bunzl, Karel Hančil, Václav Netík, Vilém Šafář, Vladimír Salač

 
 

Na úvodní stránku webu
Jak odcházeli   -   Lodní transporty   -   Bitva o Británii   -   Nálety na Německo
Bitva o Atlantic   -   Letci 311 perutě   -   O těchto stránkách - Obrazová galerie