NÁLETY  NA  NĚMECKO

Vilém Šafář


Narodil se v Dlouhomílově, v okrese Zábřeh na Moravě, dne 
25. listopadu 1916. Vyučil se zámečníkem. 1. října 1937 nastoupil vojenskou základní službu, o měsíc později byl zařazen do poddůstojnické školy útočné vozby v Turčanském sv. Martině. Roce 1938 byl zařazen do kurzu instruktorů v Milovicích. 1. června 1939 přešel hranice u Ostravy do Bohumína a odtud odjel do Krakova, kde se hlásil u čs. vojenské skupiny. 29 července 1939 odplul do Gdyně na lodi Chrobry do Francie, 2. srpna z přístavu Boulogne odjel vlakem do Lille, z Lille do Marseille, do pevnosti St. Jean, kde vstoupil do Cizinecké legie. 9. srpna 1939 odjel z Marseille lodí Sidi - bel -Abbes do Oranu a odtud do výcvikového střediska Cizinecké legie v Sidi - bel - Abbes. 15 srpna byl zařazen do 1. pěšího pluku C. L. a odeslán k výcviku do pevnosti El Aricho. 23. září se vrací z Oranu zpět do Marseille a dále do čs. tábora v Adge. 26. září 1939 je zařazen do čs. armády a vtělen k 2. pěšímu pluku., k 11. rotě. 8. ledna 1940 nastupuje u N.T.R. (náhradní technická rota) jako instruktor nováčků. O měsíc později je jmenován desátníkem a přidělen k moto eskadře. 1. března je povýšen do hodnosti četaře. 26. června 1940 odplul z přístavu Sete na egyptské lodi Mohamed - el - Kebir do Gibraltaru a pokračoval stejnou lodí v konvoji do Anglie. Po jedenácti dnech dojel do Liverpoolu. Odtud odjel do čs. shromažďovacího tábora v Cholmondeley Park. 17. srpna 1940 byl přemístěn k letectvu. O měsíc později byl přijat do RAF VR jako AC/2 u RAF Hednesford, kde prodělal výcvik pro mechaniky. 24. dubna 1941 byl přidělen k 311. čs. peruti RAF East Wretham, 7. března 1942 je povýšen na rotného, 22. června 1943 je přidělen k 8311. SE ( Servis Echelon), 28. října 1944 je jmenován rotmistrem.. 2 září 1945 se vrací do vlasti a je přidělen na letiště v Ruzyni. A později do Kbel. 1. prosince 1945 byl povýšen na štábního rotmistra let. v záloze. Byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939, čs. medaili Za chrabrost, čs. medailí Za zásluhy II. st. , čs. pamětní medaili F - VB, 1939 - 45 Star, Defence Medal a War Medal. 31. března 1947 na vlastní žádost demobilizován a přestěhoval se z Prahy do Pilníkova, kde si zařídil soukromou zámečnickou dílnu. Po únoru 1948 pracoval u n.p. Lesostavby Hradec Králové jako opravář, později u STS Hradec Králové - těžké důlní opravy. 1. ledna 1960 se přestěhoval do Trutnova, kde měl možnost získání zaměstnání a bytu v Elektrárnách Trutnov - Poříčí II. Zde potom pracoval až do důchodu. Po roce 1990 byl politicky i morálně rehabilitován a povýšen do hodnosti majora let. v. v. Vilém Šafář zemřel v Trutnově 20. září 1994.

Naši letci v náletech na Německo:
Antonín Bunzl, Karel Hančil, Václav Netík, Vilém Šafář, Vladimír Salač

 
 

Na úvodní stránku webu
Jak odcházeli   -   Lodní transporty   -   Bitva o Británii   -   Nálety na Německo
Bitva o Atlantic   -   Letci 311 perutě   -   O těchto stránkách - Obrazová galerie