NÁLETY  NA  NĚMECKO

Karel Hančil


Nedaleko Dvora Králové nad Labem, na jižním svahu Zvičiny, se nachází obec Třebihošť. Zde se 2. února 1917 narodil Karel Hančil. V roce 1937 maturoval na hořické obchodní akademii a v témže roce nastoupil vojenskou prezenční službu. Ve Vyškově na Moravě absolvoval Školu pro důstojníky v záloze. Po okupaci se mu v květnu 1939 podařilo odjet s kamarády v nákladním vlaku přes hranice do Polska. V Krakově byl zařazen do československého legionu. Letcům bylo umožněno přednostně odjet z přístavu Gdyně do francouzského přístavu Boulogne. V náborovém středisku v Paříži byl nucen podepsat závazek ke službě v Cizinecké legii. Od září 1939 do dubna 1940 sloužil na letišti v Tours. Po porážce Francie se dostal přes Afriku do Gibraltaru . Do Anglie přijel lodí 1. srpna 1940. Byl přijat do RAF a zařazen k 311. čs. bombardovací peruti, v níž sloužil jako navigátor do roku 1941 v hodnosti poručíka P/O. Ze zdravotních důvodů měl být v té době zařazen k československé pozemní armádě v Anglii. S přeřazením nesouhlasil a vstoupil do americké armády, kde působil při velitelství jako tlumočník. V americké armádě setrval dobrovolně až do roku 1947. Po odchodu z této armády získal francouzské občanství. Pan Karel Hančil žije se svou rodinou ve Francii, kde začínal nejprve jako bankovní úředník a později pracoval jako ředitel jednoho z úseků civilní letecké společnosti. V roce 1996, poprvé po odchodu za hranice roku 1939, navštívil svou vlast i rodnou obec v doprovodu své manželky, která nikdy v naší republice nebyla. Bylo to 11. září, kdy mu představitelé jeho rodné obce na slavnostním večeru v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem předali čestné občanství obce Třebihošť. 

Naši letci v náletech na Německo:
Antonín Bunzl, Karel Hančil, Václav Netík, Vilém Šafář, Vladimír Salač

 
 

Na úvodní stránku webu
Jak odcházeli   -   Lodní transporty   -   Bitva o Británii   -   Nálety na Německo
Bitva o Atlantic   -   Letci 311 perutě   -   O těchto stránkách - Obrazová galerie