NÁLETY  NA  NĚMECKO

Antonín Bunzl


Narodil se v Úpici dne 16. září 1919 jako syn inženýra v sychrovské továrně "Morawetz". Studoval na gymnáziu v Trutnově. V Praze absolvoval 4 semestry VŠT, obor chemie. Byl aktivně činný v Masarykově letecké lize, kde se věnoval plachtovému létání. První útěk se mu nepodařil, byl zatčen na slovensko-maďarských hranicích. Koncem roku 1939 odešel přes Slovensko do Maďarska, kde byl vězněn v budapešťské Citadele. Dostal se do Jugoslávie, kde byl na velvyslanectví v Bělehradě prezentován. V únoru 1940 odjel z Bělehradu přes Řecko, Turecko a Sýrii do libanonského Bejrútu. Odtud pokračoval lodí Providence do Francie. 3. března 1940 připlul do Marseille, odkud odjel do Adge. O tři dny později byl zařazen do československé branné moci a přidělen k telegrafní rotě. V květnu 1940 byl s telegrafním praporem přesunut do Montpellier k výcviku a přípravě na frontu. Na tu jeho jednotka odjela 9. června vlakem údolím Rhony. Projeli Avignonem a následující den večer dorazili do Dijonu, odkud po vlastní ose pokračovali k frontové linii. Následovaly další přesuny, až 20. června odjel lodí La Ville de Liege z přístavu La Verdon do Anglie. O šest dní později přistál v Liverpoolu, odkud se přesunul do stanového tábora v Cholmodeley Park.Významnou kapitolou v jeho vojenském životě bylo dne 17. srpna 1940 přemístění k letectvu do čs. depot RAF Cosford ve skupině telegrafistů. Do RAF VR byl přijat jako AC2 u 2. SS v Yatesbury a zařazen do výcviku pro palubní radiotelegrafisty. 28. listopadu 1940 byl přemístěn do pokračovací školy k 1. SS v Cranwell a v únoru příštího roku přidělen k 4.B. and G. S. West Freugh na střelecký výcvik. Po ukončení výcviku byl povýšen do hodnosti Sgt, klasifikován jako WOP/AG a 22. března 1941 zařazen k 311. čs. peruti RAF Honington do operační výcvikové letky k získán dalších zkušeností. O pět měsíců později byl povýšen na svobodníka a desátníka, byl mu přiznán charakter aspiranta. V září 1941 byl přemístěn k operační třistajedenáctce na základnu East Wretham. První operační let vykonal na Dunkerque v posádce Sgt. Jambora na letounu Wellington KX-H, T 2971 dne 3. října 1941. V tomto roce byl ještě povýšen na četaře asp. a vyznamenán čs. medailí Za chrabrost.V únoru 1942 byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939, v dubnu byl přemístěn s 311. čs. perutí do Severního Irska na základnu Aldergrove s určením pro nové bojové poslání. Novým úkolem se stalo přecvičování pro hlídkování a soustavný průzkum Severního moře a Atlantického oceánu. Po velmi intenzivním výcviku se v červnu jednotka přesunula na letiště v Talbenny. 18. října 1942 zahynul při havárii letounu Wellington KX-T, T 5264 u Uxbridge během přeletu přibližně 200 metrů od letiště Northholt. Spolu s ním zahynulo dalších 13 československých letců, kteří letěli do Londýna, aby převzali vyznamenání z rukou prezidenta Dr. Beneše.Antonín Bunzl byl pohřben 23. října 1942 na vojenském hřbitově v Brookwoodu, v hrobě č. 10. Ani jeho rodiče nepřežili válku, zahynuli v koncentračním táboře. Posmrtně byl povýšen na nadporučíka let. v záloze. byl nositelem čs. medaile Za chrabrost a tří Čs. Válečných křížů 1939. 1. června 1991 byl povýšen do hodnosti podplukovníka letectva in memoriam.

Naši letci v náletech na Německo:
Antonín Bunzl, Karel Hančil, Václav Netík, Vilém Šafář, Vladimír Salač

 
 

Na úvodní stránku webu
Jak odcházeli   -   Lodní transporty   -   Bitva o Británii   -   Nálety na Německo
Bitva o Atlantic   -   Letci 311 perutě   -   O těchto stránkách - Obrazová galerie