LETCI 311. ČS. BOMBARDOVACÍ PERUTĚ 
U POBŘEŽNÍHO VELITELSTVÍ

Eduard Zbroj


Narodil se 15. března 1912 ve Dvoře Králové nad Labem, absolvoval reálné gymnázium s maturitou a Vojenskou akademii v Hranicích. Byl důstojníkem z povolání v hodnosti poručíka pěchoty. 18. srpna 1939 přešel hranice do Polska, byl prezentován v čs. legionu, zajat Rudou armádou a internován v táboře Vološčiky. 17. března 1940 odplul z Oděsy lodí Svanetia do Istambulu a dále přes Sýrii do Libanonu. 27. dubna pokračoval z přístavu Bejrút lodí Theophile Gautier do Francie, kde byl 15. května 1940 v Adge přidělen k 12. rotě 1. pěšího pluku a 27. května v hodnosti nadporučíka ustanoven pobočníkem velitele 3. praporu.Ve dnech 11. a 12. června 1940 odjel s jednotkou na frontu asi 40 km východně od Paříže a účastnil se ústupových bojů z prostoru Seina - Loira až do přístavu Sete. 27. června 1940 odplul z přístavu Sete přes Gibraltar na lodi Rod - el - Farag do velké Británie do přístavu Liverpoolu, kde se vylodil 12. července. Odjel do čs. shromažďovacího tábora v Cholmodeley Park. Byl zařazen k 1. pěšímu pluku 1. čs. brigády ve Velké Británii. V hodnosti nadporučíka pěchoty byl ustanoven zástupcem velitele 3. roty 1. praporu.12. prosince 1941 byl přemístěn k letectvu do čs. depot RAF Wilmslow a zařazen do školy pro navigátory v Eastbourne a v Jurby na ostrově Man. Byl přeložen do skupiny důstojníků letectva, 19. prosince 1942 povýšen na P/O Pilot Officer a zařazen do operačního výcviku k 6. (C) OTU v Sillothu, do kurzu č. 16. 25. července 1943 byl přemístěn k 311. čs. bombardovací peruti RAF Beaulieu jako operační navigátor B. Svůj první operační let provedl na protiponorkové patrole. 28. října 1943 byl jmenován kapitánem letectva a o rok později štábním kapitánem. Za měsíc po tomto povýšení, 4. prosince 1944, zahynul v letounu Liberátor "O" FL-981, který se zřítil po startu z letiště Tain ke cvičnému letu. Posádku letadla tvořili W/O Štěpán Petrášek - 1. pilot, F/Sgt Josef Šebestík - 2.pilot, F/O Eduard Zbroj - navigátor, F/Sgt František Benedikt, F/Sgt František Havránek a Sgt Walter Hnilička - telegrafisté a střelci Sgt Jaroslav Kulhavý - inženýr. Štábní kapitán letectva Eduard Zbroj byl zpopelněn v krematoriu Mary Hill v Glasgow ve Skotsku. 4. prosince 1946 byla urna s jeho popelem uložena do rodinného hrobu na královedvorském hřbitově. Jeho jméno je také uvedeno na tomto hřbitově na památníku obětem 2. světové války. Eduard Zbroj byl vyznamenán čs. medailemi Za chrabrost a Za zásluhy II. st. A Československým válečným křížem in memoriam. Rozkazem ministra obrany ČSFR ze dne 1. června 1990 byl povýšen do hodnosti podplukovníka letectva in memoriam. Na slavnostním shromáždění ve Dvoře Královém nad Labem bylo podplukovníku letectva Eduardu Zbrojovi dne 11. září 1996 uděleno čestné občanství in memoriam. Od roku 1997 nese jedna ulice ve Dvoře Králové nad Labem jeho jméno.

Naši letci 311 ČS. bombardovací perutě:
Robert Bartoň, Jiří Doležal, Josef Kuhn, Josef NývltOldřich Schiesler,
Karel Štrégl, Eduard Zbroj, Timothy (Bohouš) Hubený
 

 

 
 

Na úvodní stránku webu
Jak odcházeli   -   Lodní transporty   -   Bitva o Británii   -   Nálety na Německo
Bitva o Atlantic   -   Letci 311 perutě   -   O těchto stránkách - Obrazová galerie