LETCI 311. ČS. BOMBARDOVACÍ PERUTĚ 
U POBŘEŽNÍHO VELITELSTVÍ

Josef Kuhn


Narodil se 21. prosince 1914 v Bílé Třemešné. 1. října 1933 nastoupil do Školy leteckého dorostu v Prostějově - oddělení pilotů, kterou skončil 19. června 1935. 15. srpna 1939 přešel hranice do Polska. O týden později byl prezentován u čs. vojenské skupiny v Krakově a 29. srpna přijat do polského letectva. 17. září při pokusu o přechod rumunských hranic byl zajat Rudou armádou, v dubnu se dostává se skupinou pplk. Svobody do Oranek, po půl roce je přemístěn do tábora Suzdalu, za další tři měsíce odjíždí vlakem do sovětského přístavu Oděsa, odtud lodí Svanetia do Istambulu, vlakem do Marsiny, Alexandrii do Haify, kde byl zařazen k čs. praporu 11 - Východ. Z Haify odjel vlakem na letiště Ramleh, dále vlakem do Suezu a pak následovala dlouhá cesta lodí Cameronia ze Suezu přes Rudé moře , Kapské Město, Gibraltar do Velké Británie, kde přistává 12. července 1941 v Liverpoolu. 25. července 1941 byl přijat do RAF, zařazen jako pilot "B" a povýšen do hodnosti Sgt. Prodělal výcvik na různých letištích a 1. října 1942 vyl přidělen k 311. čs. bombardovací peruti Talbenny jako operační pilot. 20. října 1942 provedl svůj první operační let jako 2. pilot při pátrání po ponorkách. 27. listopadu 1943 byl povýšen do důstojnické hodnosti. K 2. červnu 1943 létal F/Sgt Josef Kuhn s touto posádkou: 1. pilot - Kuhn, 2. pilot - Friedl, členové posádky Sigmund, Boháček, Jakubec, Duba, Glír, Nahodil. 18. srpna 1944 provedl svůj poslední operační let. Ve dnech 5. září až 3. prosince 1944 posádka F/O Josef Kuhn, DFM - pilot, F/O Jaroslav Novák - navigátor, F/O R. Sigmund, WOP - radiotelegrafista, který byl v kurzu 1. 11. 1944 nahrazen W/O Aloisem Strouhalem, absolvovala u 105. (T) O.T.U. Bramcote přecvičení k Transportnímu letectvu a byla přidělena k 246. peruti Transportního letectva. Po návratu do vlasti 24. srpna 1945 byl přidělen k Leteckému dopravnímu pluku v Praze jako pilot. Byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939, čs. medailí Za chrabrost, čs. pamětní medailí VB a anglickými vyznamenáními: D.F.M - Distinquisched Flying Medal ( Záslužná letecká medaile), 1939-1945 Star, Atlantic Star, Defence Medal a War Medal. 27. srpna 1945 byl jmenován čestným občanem rodné obce Bílá Třemešná. 4. října zahynul v letounu Siebel (SI 204 D), který pilotoval za nepříznivého počasí, kdy letoun z neznámých příčin havaroval u Bučovic na Moravě. 12. října byl pohřben v Bílé Třemešné.Z PROTOKOLŮ30. 7. 1943 - čs. medaile Za chrabrost:"Rtm. Let. Kuhn Josef, 788 128, od 20. 10. 1942 do 29. 4. 1943 zprvu jako druhý pilot, později jako kapitán letounu vykonal 26. protiponorkových průzkumů o celkové době 216 operačních hodin." 7. 10. 1943 - 2 posádky - protiponorkový průzkum:Letoun J-779 byl napaden čtyřmi JU-88. Vedoucí zaútočil palbou z kanónu ve vzdálenosti 1000 yardů. Zbylé tři JU-88 útočily rychle za sebou. Druhý zasáhl letoun, vyřadil zadní věž a zranil střelce F/Sgt F. Veverku do nohy. F/Sgt Veverka pak přešel k bočním kulometům. Třetí a čtvrtý JU-88 útočil z 800 - 50 yardů. Vlastní letoun opětoval palbu ze všech schopných kulometů. Všechny nepřátelské letouny zahájily palbu z kanónů časovými granáty, jejichž rozprsky byly viděny kolem vlastního letounu, který utrpěl velké poškození. Benzinová nádrž č. 1 a č. 2 prostřeleny. Rovněž tak hydraulika. Sgt A. Matýsek byl zraněn do nohy a do ramene, F/Sgt Veverka byl zraněn podruhé střepinou do úst, ale zůstal u kulometů a se střelcem z horní věže zasáhli nepřátelský letoun. Vlastní letoun nouzově přistál v St. Evalu na jedno kolo a přední kolečko bez použití klapek. Letoun Liberátor -779."SOUHRN ZPRÁV č. 41(únor 1944)Dne 27. března 1944 odevzdal velitel 19. grupy slavnostním způsobem P/O rtm. Josefu Kuhnovi vyznamenání D.F.M.: "Jeho veličenstvo král britský vyznamenal Distinquisched Flying Medal Dnem 15.2. 1944 rtm P/O Josefa Kuhna, 311. bombardovací peruť. Has participated in 31 sorties during whitch he has displayed outstanding skill and courage.Commander No. 19. Group A/V/M G. R. Bromet, C.B., C.B.E., D.S.O.""Tento výborný pilot se zúčastnil dosud 31 operačních letů, prokázal vyjímečnou odvahu a pilotní dovednost." Výňatek z řeči škpt. Let. J. Doubravy nad hrobem por. Let. J. Kuhna v Bílé Třemešné dne 12. října 1945.:"V Anglii jsi byl přijat jako prostý vojín do letectva Jeho Veličenstva, odešelś do škol načerpat nových vědomostí pro boj s nepřítelem a říjen roku 1942 Tě již vidí u slavné a na své úspěchy nemálo hrdé 311. československé těžké bombardovací perutě. Přišelś, bylś dobrým kamarádem a dobrým letcem. Šířil jsi slávu českého jména svými činy, dělal jsi čest sobě i svému národu. Celkem 61 operačních letů jsi vykonal. Výkon to opravdu úctyhodný. Po dvouletém životě u operační perutě jsi potřeboval odpočinek. Pro tvé mužné vlastnosti byl Ti tedy svěřen úkol velmi odpovědný - doprava lidí na trati 25.000 km dlouhé. Létalś kolem břehů sladké Francie, Španělska, Portugalska na Maltu, přes celé Středozemní moře a severní Afriku do Kaira, přes rozsáhlé pouště Arábie, Rudé moře, nesmírné pustiny Persie, Beludžistán, přes obrovské rozlohy střední a Jižní Indie na Ceylon. Tvá posádka Tě měla ráda, cestující Ti důvěřovali a my, Tvoji kamarádi, jsme byli na Tebe hrdi!"

Naši letci 311 ČS. bombardovací perutě:
Robert Bartoň, Jiří Doležal, Josef Kuhn, Josef NývltOldřich Schiesler,
Karel Štrégl, Eduard Zbroj, Timothy (Bohouš) Hubený
 

 

 
 

Na úvodní stránku webu
Jak odcházeli   -   Lodní transporty   -   Bitva o Británii   -   Nálety na Německo
Bitva o Atlantic   -   Letci 311 perutě   -   O těchto stránkách - Obrazová galerie