LETCI 311. ČS. BOMBARDOVACÍ PERUTĚ 
U POBŘEŽNÍHO VELITELSTVÍ

Jiří Doležal


Narodil se 8. ledna 1919 v Úpici, odkud se rodina v roce 1939 přestěhovala do Kutné Hory. Tam absolvoval reálné gymnázium s maturitou. 1. října 1937 nastoupil vojenskou prezenční službu k pluku lehkého dělostřelectva v Josefově. O měsíc později byl zařazen do Školy pro důstojníky lehkého dělostřelectva. Vojenskou základní službu vykonával až do rozpuštění čs. armády po březnu 1939. V té době měl hodnost četaře aspiranta. Hranice z protektorátu do Polska překročil 2. července 1939, 27. července odjel lodí Chrobry do Francie, o šest dní později přistál v Boulogne. Odtud odjel vlakem do Lille, pokračoval do Marseille, kde byl v pevnosti St. Jean zařazen do Cizinecké legie. 9. srpna pak lodí Sidi - bel - Abbes odjel do Oranu. Po dvou dnech ve výcvikovém středisku zařazen k 1. pěšímu pluku. O týden později odjel do pouště k pevnosti El Aricho na pěší výcvik. Za měsíc se vrací zpět do Sidi - bel - Abbes a 23. září 1939 odjíždí lodí Guverner General Tirman do Francie. 25. září přijíždí do Marseille a 26. září je v čs. táboře Adge zařazen ke spojovací rotě 2. čs. pěšího pluku, dále k náhradní baterii a v lednu 1940 k 9. baterii 1. dělostřeleckého pluku. 27. června 1940 odjíždí z přístavu Sete lodí Northmoor do Gibraltaru a odtud lodí Vice Roy of India do Anglie. 7. července přistává v Liverpoolu a cílem této cesty se stává tábor v Cholmondeley Park. Ještě v roce 1940 získává hodnost poručíka dělostřelectva v záloze a je zařazen do velitelské zálohy. 8. září 1941 je od čs. brigády přemístěn k čs. depot RAF v Cosfordu. 7. února 1942 prodělává základní výcvik navigátora u 1. EAOS Eastbourne, od 5. dubna absolvuje pokračovací výcvik u 10. AOS Dumfries ve Skotsku. 24. dubna 1942 je převtělen k 1429. COF Honington a 15. června je přijat do RAF VR jako P/O. 29. listopadu je přeřazen k 311. peruti RAF Talbenny. 15. prosince získává hodnost F/O. 8. ledna 1943 absolvuje 1. operační let na protiponorkové patrole a poslední operační let u 311. uskutečňuje 23. října 1943. Po splnění předepsaného počtu operačních hodin byl přemístěn k Transportnímu letectvu. Prošel nejprve kurzem č. 8 u 105 OTU (výcvikové jednotky Transportního letectva) v Bramcote. 15. června byl povýšen na Fl/Lt, 28. října na nadporučíka letectva v záloze a 22. listopadu 1944 byl přemístěn k 246. peruti (T) RAF Lyneham. 9. března 1945 převzal čs. medaili Za chrabrost, 1. června byl povýšen do hodnosti kapitána letectva v zál., 2. července začal studovat na Aeronautical College Engineering a zároveň podepsal v Londýně smlouvu s ministerstvem národní obrany, že jeden rok studia odslouží tři roky v čs. armádě. V roce 1947 toto studium velmi úspěšně zakončil s právem uvádět za svým jménem A.F.R.Ae.S.V červenci se z Velké Británie po studiu vrátil do vlasti a byl přidělen k Výzkumnému a zkušebnímu ústavu v Praze - Letňanech. V září 1949 byl zatčen StB, souzen vojenským soudem a odeslán do tábora nucených prací Kladno - Dřín. Po propuštění v roce 1950 pracoval v Aero Vodochody Odolená Voda jako samostatný referent. Jako šéfkonstruktér se podílel na přestavbě sovětské Li - 2 na britský letoun Wellington pro film Nebeští jezdci, jehož premiéru jsme viděli v roce 1968. Byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939, čs. medailemi Za chrabrost, Za zásluhy I. st., čs. pamětní medailí F-VB a britskými vyznamenáními 1939-45 Star, Air Crew Europe Star, Atlantic Star, Africa Star, Burma Star, Defence Medal a War Medal. 28. října 1990 byl povýšen do hodnosti podplukovníka letectva v. v., 3. ledna 1992 do hodnosti plukovníka letectva v. v. Zemřel v Praze 10. prosince 1993.

Naši letci 311 ČS. bombardovací perutě:
Robert Bartoň, Jiří Doležal, Josef Kuhn, Josef NývltOldřich Schiesler,
Karel Štrégl, Eduard Zbroj, Timothy (Bohouš) Hubený
 

 

 
 

Na úvodní stránku webu
Jak odcházeli   -   Lodní transporty   -   Bitva o Británii   -   Nálety na Německo
Bitva o Atlantic   -   Letci 311 perutě   -   O těchto stránkách - Obrazová galerie