O TĚCHTO STRÁNKÁCH

Jan Rail


Už od svého mládí se zajímal o působení letců na západní frontě ve 2.světové válce. Když bylo po roce 1989 umožněno pátrání a Autor brožury - Jan Rail studium v archivech, do té doby nepříliš otevřených, začal s podrobným zpracováním osudů našich letců, působících ve Francii a následně pak v československých perutí Britského královského letectva. Vedle životopisů letců sestavuje i přehled o jejich působení na jednotlivých britských a francouzských letištích.To vše se ale nedalo získat ze strohých údajů, nalezených v archivech. Navštěvuje proto pamětníky, příslušníky našich perutí i rodiny těch, kteří se konce války nedožili, rodiny, které žijí nejen v naši republice, ale i ve Velké Británii, v Holandsku a Francii. Navštěvuje rovněž místa rozhodujících bojů, letecká muzea a hřbitovy, na nichž jsou českoslovenští vojáci a letci pochováni. Dosud pan Rail zpracoval životopisy téměř dvou a půl tisíce našich letců, kteří bojovali ve Francii a ve Velké Británii a má také obsáhlou fotodokumentaci, do níž významnou měrou přispěli právě rodinní příslušníci letců.

 
 

Na úvodní stránku webu
Jak odcházeli   -   Lodní transporty   -   Bitva o Británii   -   Nálety na Německo
Bitva o Atlantic   -   Letci 311 perutě   -   O těchto stránkách - Obrazová galerie