BITVA O BRITÁNII

Jaromír Střihavka


Vynikající stíhací pilot, který jako jediný z letců trutnovského okresu zasáhl do Bitvy o Britanii. Narodil se 27. května 1914 v Jaromír Střihavka Lipnici, v obci, která je dnes součástí Dvora Králové nad Labem. 1. října 1932 nastoupil do Školy leteckého dorostu v Prostějově a o dva roky později k 3. leteckému pluku v Piešťanech. Absolvoval noční stíhací kurs a v roce 1938 byl zařazen jako pozorovací pilot u 13. letky 3. leteckého pluku ve Spišské Nové Vsi. V té době již byl v hodnosti rotného. 24. června 1939 přešel hranice do Polska, byl prezentován u československé vojenské skupiny v Krakově, odkud odjel do přístavu Gdyně a 26. července lodí Castelholm do Francie. 1. srpna 1939 připlul do přístavu Calais, odjel do Paříže a 23. srpna byl přijat do Cizinecké legie. 11. září byl přemístěn do stíhací pilotní školy, pak k C.I.C. Chartres, výcvikovému středisku stíhacího letectva, 11. dubna 1940 byl přidělen k Groupe de Chassé I/2 jako operační pilot. 23. června připlul lodí Ary Schaeffer z Bordeaux do anglického přístavu Falmouth, odkud odjel do campu Warrington. 

2. srpna 1940 byl po přísaze přijat do RAF VR jako AC2 a ihned zařazen jako Sgt/Pilot k operačnímu výcviku. Po jeho ukončení je 14. října 1940 přidělen jako operační pilot k 85. britské peruti v Church Fenton, po osmi dnech byl přemístěn k letce "B" u 310. peruti RAF Duxford. Od roku 1941 až do konce války působil jako zkušený Operační pilot a instruktor, dostalo se mu několikerého povýšení a vyznamenání. V roce 1944 absolvoval u RAF Charmydown stíhací velitelský kurs, po kterém byl přemístěn zpět k 310. čs. peruti.

13. srpna 1945 se v hodnosti nadporučíka letectva v záloze vrací s 313. perutí do vlasti. 1.ledna 1946 je přeložen do skupiny důstojníků letectva z povolání.28. října 1946 získává hodnost štábního kapitána letectva, v následujícím roce přechází k VLÚ Praha do komise pro příjem nových a opravených letounů, v březnu absolvuje kurz velitelů letek. Ještě v tomto roce však nastává v životě tohoto letce zlom. 31. května 1948, bezprostředně po Vítězném únoru, stejně jako řada dalších západních pilotů je zproštěn vojenské činné služby a je vyhozen z armády. V následujících dnech je mu odňata vojenská hodnost a je zatím ponechán jako zběh u dosavadního kmenového tělesa, 17. srpna 1948 jsou mu odňata i všechna vyznamenání.

18. června se vrátil zpět do Anglie, kde byl přijat do RAF. Protože jméno Střihavka bylo mezi anglicky mluvícími občany těžko vyslovitelné, přijal jméno Scott. Od roku 1990 užíval jména Scott - Střihavka. Po roce 1989 třikrát přijel do České republiky, poprvé navštívil rodinu, podruhé se zúčastnil oslav 100 let Sokola v Lipnici a potřetí, byl přijat prezidentem republiky Václavem Havlem na Pražském hradě. Jeho manželka se synem žijí v Anglii. Zemřel 9. července 1994. Podle jeho přání byla jeho urna převezena z Anglie do naší republiky a ještě týž měsíc uložena do rodinného hrobu na hřbitově v Lipnici. Jaromír Střihavka, úspěšný stíhací pilot britského královského letectva, nalétal 437 operačních hodin.

DATA A ÚDAJE Z PROTOKOLŮ:

U 85. a 310. peruť létal na letounu HAWKER HURRICANE MK I., pak postupně na SPITFIRE MK I., MK IB, MK IIA., MK VB.

8. srpna 1941:
Československá medaile Za chrabrost.
" Rtm. let. Střihavka Jaromír, 310. sqdn., jest zkušeným oper. pilotem denním i nočním s mnoha hodinami operačních letů, při nichž některé, hlavně při ochraně konvojů, byly provedeny za těžkých podmínek."

29. srpna 1941:
Na letounu Spitfire MK IIA P 7907 poškodil jeden Bf 110 padesát kilometrů západně od Den Helder, který zasáhl do pravého motoru.

24. října 1941:
" Na poplach vzlétly dva Spitfiry, které pilotovali Sgt Střihavka a Sgt Lysický. Za špatného počasí napadli nad pobřežím Norfolku průzkumný JU 88. Zapálili mu pravý motor, ale odvetná palba zasáhla křídla a trup Střihavkova stroje. Junkers nakonec zmizel v mracích. Oběma stíhačům byl letoun přiznán jako poškozený."

5. května 1941:
Československý válečný kříž 1939.
"Ppor. let. Střihavka Jaromír jest odvážným stíhacím pilotem a zkušeným velitelem roje. Do konce února nalétal přes 20 oper.hodin jako doprovod bombardovacích letounů nebo v samostatných akcích. Byl vyznamenán medailí Za chrabrost."
prezident E.Beneš vyznamenává Jaromíra Střihavku
VYZNAMENÁNÍ
Za svou válečnou činnost získal Jaromír Střihavka 4x Československý válečný kříž 1939, 3x čs. medaili Za chrabrost, čs. medaili Za zásluhy 1. stupně, čs. pamětní medaili se štítky F - VB (Francie - Velká Británie), a anglická vyznamenání:
1939 - 45 Star se štítkem "Battle of Britain", Air Crew Europe Star se štítkem "Atlantic", Defence Medal a War Medal.

Čestné občanství:
Město Dvůr Králové nad Labem udělilo dne 11. září 1996 panu Jaromíru Střihavkovi "Čestné občanství města in memoriam za hrdinství a odvahu, s níž se od roku 1940 až do konce války účastnil bojů o Francii a Velkou Britanii a spoluvytvářel tak jednu ze slavných kapitol odboje našich občanů proti společnému nepříteli."

Naši letci v Anglii: 
 Antonín Kašpar, Jiří Bauer, Jan Pick, Jaromír Střihavka ,Václav Večeře

 

 
 

Na úvodní stránku webu
Jak odcházeli   -   Lodní transporty   -   Bitva o Británii   -   Nálety na Německo
Bitva o Atlantic   -   Letci 311 perutě   -   O těchto stránkách - Obrazová galerie