Live kamera

 Popis pohledu

Na levé straně snímku je vidět část vchodu do budovy městského úřadu v Trutnově. V levé horní části snímku je vidět budova Finančního úřadu Trutnov a část budovy Městské galerie. Vpravo nahoře je výjezd z ulice Jihoslovanská a v jezd do Bulharské ulice. Úplně vpravo je budova internátu a jídelny Střední zdravotnické školy a vjezd do Farské ulice.

Obnovit snímek

   Live kamera - Slovanské náměstí - Trutnov

      -

Slovanské náměstí

Technické poznámky (Nápověda)


Stránky města - Podnikatelé TU - Mapa TU - Krkonoše - Válka 1866 - Email