Aktuality Čtyřlístku
Čtyřlístek se představuje .... Koncepce Čtyřlístku .... Aktivity Čtyřlístku ... Aktuality ze Čtyřlístku ... Fotoalbum Čtyřlístku ... Z moudrých myšlenek .... Personál Čtyřlístku ... Kontakty na Čtyřlístek Menu
 

Vítání podzimu s country kapelou PĚNA 2018

Vítání podzimu s country kapelou PĚNA 2018

Vítání podzimu s country kapelou PĚNA 2018

Vítání podzimu s country kapelou PĚNA 2018

Vítání podzimu s country kapelou PĚNA 2018

Vítání podzimu s country kapelou PĚNA 2018

Vítání podzimu s country kapelou PĚNA 2018


Pasování na školáky 2018

Pasování na školáky 2018

Pasování na školáky 2018

Pasování na školáky 2018

Pasování na školáky 2018


Fotbalový turnaj na hřišti v HSM 2018

Fotbalový turnaj na hřišti v HSM 2018

Fotbalový turnaj na hřišti v HSM 2018

Fotbalový turnaj na hřišti v HSM 2018

Fotbalový turnaj na hřišti v HSM 2018


Vánoční turnaj 2017

Vánoční turnaj 2017

Vánoční turnaj 2017

Vánoční turnaj 2017

Vánoční turnaj 2017


Tablo 2016-2017

Společné tablo

Tablo A

Tablo B

Tablo C

Tablo D


 Výlet Staré Hrady 2017

 Výlet Staré Hrady 2017

 Výlet Staré Hrady 2017

 Výlet Staré Hrady 2017

 Výlet Staré Hrady 2017

 Výlet Staré Hrady 2017

 Výlet Staré Hrady 2017


Olympiáda Polsko 2017

Olympiáda Polsko 2017

Olympiáda Polsko 2017

Olympiáda Polsko 2017

Olympiáda Polsko 2017

Olympiáda Polsko 2017

Olympiáda Polsko 2017


Fotbalový turnaj 2017

Fotbalový turnaj 2017

Fotbalový turnaj 2017

Fotbalový turnaj 2017

Fotbalový turnaj 2017

Fotbalový turnaj 2017

Fotbalový turnaj 2017


Česko - polské hry 2017

Česko - polské hry 2017

Česko - polské hry 2017

Česko - polské hry 2017

Česko - polské hry 2017

Česko - polské hry 2017

Česko - polské hry 2017


Zimní výlet do Krkonoš

         


Planetárium

         


Návštěva ZŠ Mládežnická

 

 


Lyžařská školička

         

                            


Kurz bruslení


Filharmonie ve školce

         

                            


Pasování na školáky v rytmu samby

Pasování na školáky v rytmu samby Pasování na školáky v rytmu samby Pasování na školáky v rytmu samby
Pasování na školáky v rytmu samby Pasování na školáky v rytmu samby Pasování na školáky v rytmu samby
Pasování na školáky v rytmu samby Pasování na školáky v rytmu samby Pasování na školáky v rytmu samby

Česko-polské sportování předškolních dětí 2016

Česko-polské sportování předškolních dětí 2016 Česko-polské sportování předškolních dětí 2016 Česko-polské sportování předškolních dětí 2016
Česko-polské sportování předškolních dětí 2016 Česko-polské sportování předškolních dětí 2016 Česko-polské sportování předškolních dětí 2016
Česko-polské sportování předškolních dětí 2016 Česko-polské sportování předškolních dětí 2016 Česko-polské sportování předškolních dětí 2016

Čarodějnický sport s polskými dětmi

Čarodějnický sport s polskými dětmi Čarodějnický sport s polskými dětmi Čarodějnický sport s polskými dětmi
Čarodějnický sport s polskými dětmi Čarodějnický sport s polskými dětmi Čarodějnický sport s polskými dětmi
Čarodějnický sport s polskými dětmi Čarodějnický sport s polskými dětmi Čarodějnický sport s polskými dětmi

Andílci v Planetáriu v Hradci Králové

Andílci v Planetáriu v Hradci Králové Andílci v Planetáriu v Hradci Králové Andílci v Planetáriu v Hradci Králové
Andílci v Planetáriu v Hradci Králové Andílci v Planetáriu v Hradci Králové Andílci v Planetáriu v Hradci Králové
Andílci v Planetáriu v Hradci Králové Andílci v Planetáriu v Hradci Králové Andílci v Planetáriu v Hradci Králové

Velikonoce 2016

Velikonoce 2016 Velikonoce 2016 Velikonoce 2016
Velikonoce 2016 Velikonoce 2016 Velikonoce 2016
Velikonoce 2016 Velikonoce 2016 Velikonoce 2016

Karneval 2016

Karneval 2016 Karneval 2016 Karneval 2016
Karneval 2016 Karneval 2016 Karneval 2016
Karneval 2016 Karneval 2016 Karneval 2016

Výlet do Pece Pod Sněžkou

Výlet do Pece Pod Sněžkou Výlet do Pece Pod Sněžkou Výlet do Pece Pod Sněžkou
Výlet do Pece Pod Sněžkou Výlet do Pece Pod Sněžkou Výlet do Pece Pod Sněžkou
Výlet do Pece Pod Sněžkou Výlet do Pece Pod Sněžkou Výlet do Pece Pod Sněžkou

Lyžařská školička 2016

Lyžařská školička 2016 Lyžařská školička 2016 Lyžařská školička 2016
Lyžařská školička 2016 Lyžařská školička 2016 Lyžařská školička 2016
Lyžařská školička 2016 Lyžařská školička 2016 Lyžařská školička 2016

Bruslení 2016

Bruslení 2016

Bruslení 2016


PF 2016

Děti ze Čtyřlístku přejí všem - šťastný a veselý nový rok 2016

PF 2016 - Andílci PF 2016 - Berušky
PF 2016 - Cipísci PF 2016 - Dráčci


Moc, moc Vám děkujeme a přejeme klidné a krásné svátky,

MŠ Čtyřlístek
 


Mikulášská nadílka 2015

Mikulášská nadílka 2015 Mikulášská nadílka 2015
Mikulášská nadílka 2015 Mikulášská nadílka 2015
Krakonoška Krakonoška


Mateřské škole Čtyřlístek se v srpnu 2015 podařilo díky městu Trutnov zrekonstruovat okna a dveře na všech třech budovách naší školy. Nová plastová okna jsou vybavena barevnými roletkami. Jsme moc spokojeni, protože se kvalitativně zhodnotilo prostředí, ve kterém si 112 dětí ze Čtyřlístku hraje, vzdělává se a připravuje se na vstup do základní školy.

Za poskytnuté finance moc děkujeme !
 

Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce
Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce


Velká fotogalerie
Zimní radovánky ve Čtyřlístku


Velká fotogalerie z akce
Sportování česko-polských dětí


Velká fotogalerie - Zimní radovánky ve Čtyřlístku
 


Velká fotogalerie z akce Sportování česko-polských dětí
 

Veselé velikonoce přejí Andílci

Veselé velikonoce přejí Berušky

Veselé velikonoce přejí "Andílci"

Veselé velikonoce přejí "Berušky"

Veselé velikonoce přejí Cipísci

Veselé velikonoce přejí Dráčci

Veselé velikonoce přejí "Cipísci"

Veselé velikonoce přejí "Dráčci"


Systém kroků od A do Z

A. Analýza současného stavu ( SWOT ), pojmenování problému a vytvoření vize do budoucna
B. Stanovení cílů projektu (SMART), musí být v souladu s cíli mateřské školy
C. Navázání spolupráce s představiteli českého města, polského města a tlumočníky
D. Nalezení vhodné mateřské školy se společnými cíli a záměry (eTwinning, Euroregion Glacensis)
E. Realizace mezinárodních aktivit v souladu s cíli společného projektu (Harmonogram aktivit)
F. Nalezení vhodného Evropského fondu (Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis)
G. Prostudování nastavených podmínek vybraného fondu (www.euroregionglacensis.cz)
H. Osobní konzultace se zástupci Euroregionu Glacensis v Rychnově nad Kněžnou
I. Vypracování projektu a vyplnění formuláře žádosti o spolufinancování z Operačního programu  příhraniční spolupráce ČR – PR 2007–2013 (www.euro-glacensis.cz, www.eu-zadost.cz)
J. Vypracování podrobného rozpočtu projektu v eurech a jeho přesné zdůvodnění
K. Schválení předfinancování projektu zastupitelstvem města Trutnova
L. Podepsání souhlasu se společným Česko – polským projektem představitelem Gminy Miejskej v  Kamiennej Górze a starostou města Trutnova
M. Sledování výzev Euroregionu Glacensis k podání žádosti o dotaci (správné načasování)
N. Podání žádosti o dotaci na Euroregionu Glacensis (elektronická podoba Benefit 7)
O. Úpravy projektu, obhajoba projektu eventuálně nové podání žádosti v dalším termínu
P. Registrace mikroprojektu (CZ.3.22/3.3.02/13.03682)
Q. Schválení projektu (zahájení realizačních prací, tzv. tvrdých aktivit)
R. Nastavení časového harmonogramu plnění projektu (18 měsíců)
S. Realizace projektu (tvrdé aktivity a současně i měkké společné aktivity)
T. Výběrové řízení na dovybavení herními prvky a časový plán realizace (město Trutnov)
U. Plnění kritérií a indikátorů (kvantifikované výstupy projektu)
V. Povinná publicita – informace v médiích, informační letáky, informační tabule)
W. Ukončení projektu „Česko-polské sportování předškolních dětí“ při mezinárodní akci za
přítomnosti zástupců obou měst a Euroregionu Glacensis
X. Monitoring projektu, vyhodnocení a zpětné proplacení nákladů
Y. Udržitelnost projektu na 5–7 let a sestavení plánu mezinárodních aktivit (2014-2019)
Z. Možnost opakovaného projektování, se stejným polským partnerem, ale s jiným cílem a
zaměřením na jinou oblast vzdělávání (inovativní charakter projektu)

Harmonogram spolupráce Mateřských škol
z Trutnova a Kamiennej Góry.

Pro projekt „Česko – polské sportování předškolních dětí“ musel být vypracován přesný  harmonogram společných Česko – polských aktivit.

* 11. 12. 2011 – První setkání zástupců měst Trutnova a Kamiennej Góry včetně ředitelek
mateřských škol proběhlo na radnici v Kamiennej Górze. Následovaly prohlídky mateřských škol a navázání spolupráce s MŠ 1. Tato škola má stejné požadavky na vybavení své zahrady jako naše škola a také projevila velký zájem o spolupráci v oblasti sportovních aktivit.

* 24. 1. 2012 se uskutečnilo druhé setkání zástupců měst a mateřských škol. Projednal se společný postup při vypracování projektu žádosti o dotaci. Náš polský partner bude společně s naším městem žádat o dotaci, ale v Euroregionu NISA, kam svou polohou spadá. Následovaly přátelské návštěvy mateřských škol.

* 2. 6. 2012- První účast na sportovní olympiádě mateřských škol ve sportovní hale v Kamiennej  Górze s navazováním osobních kontaktů.

* 11. 6. 2012 – Návštěva polských dětí v Mateřské škole Čtyřlístek. Děti si společně zahrály
floorbal, na zahradě skákaly na trampolínách, společně tancovaly a zpívaly. Na závěr byly polské děti pohoštěny typickým českým obědem.

* 6. 9. 2012 – Zástupci MŠ 1 v Kamiennej Górze přijali naše pozvání na výstavu našich dětí na
téma „Světlo“ ve Společenském centru UFFO v Trutnově. Účastnili se také slavnostní dernisáže s bohatým programem pro veřejnost pod názvem „Světlo pro Zemi.“

* 4. 10.2012 – proběhla první návštěva českých dětí v polské mateřské škole. Děti společně
sportovaly, hledaly v mapách, tančily, ochutnávaly polské speciality.

* 1. 6. 2013 – proběhla sportovní olympiáda v polské Kamiennej Górze v městské hale.

* Poté následovaly společné hry Čechů a Poláků na zahradě mateřské školy.

* 19. 6.2013 – se pořádala první olympiáda v České republice. Děti soutěžily v jízdě na
koloběžkách a proběhlo i první Česko – polské fotbalové utkání.

* 19. 9.2013 – byla zrealizována druhá olympiáda v Trutnově. Soutěžilo se ve fotbalu, florbalu,
hodem na koš, jízdě na koloběžkách a v gymnastice.

* 27. 5. 2014 – Slavnostní otevření hřiště pro děti z České republiky a Polska

* 31. 5. 2014 – 2. Mezinárodní sportovní olympiáda v Kamiennej Górze v městské hale a v areálu  MŠ 1 Kamienna Góra, včetně oslavy Mezinárodního dne dětí.

Výhledový plán Česko – polských aktivit 2014 – 2019

* Po dobu udržitelnosti 5 let, budou organizovány sportovní aktivity mezi českými a
polskými mateřskými školami v podobné intenzitě jako tomu bylo při přípravě a realizaci
mikroprojektu „Česko – polské sportování předškolních dětí“ v letech 2012 – 2014.

* Každoročně se bude jednat o dvě zrealizované společné aktivity v MŠ Čtyřlístek Trutnov pro
polské děti a dvě akce v Polsku pro české děti z Trutnova. Pokaždé se budou konat dvě společná setkání na podzim a dvě sportovní utkání na jaře.

* Během následujícího pětiletého období budou děti cíleně rozvíjeny zejména ve sportech, které jsou uvedeny v nadstandardní nabídce MŠ Čtyřlístek. Využíváno bude rozmanité náčiní, sportovní nářadí a herní prvky na zahradě, pořízené z dotace EU.

* Období 2014 – 2019 ale bude mít i rozšiřující tendenci. V plánu jsou zahrnuty skoky na
trampolínách, skákání v pytlích, účast malých Poláků na okresním turnaji ve fotbale v Trutnově, společné taneční aktivity, štafety v běhu, sportovní výlety do lesa s překonáváním přírodních překážek, společné výlety do hor apod.

* Ke sportovním hrám budou přidány i doplňkové činnosti. Bude se jednat o poznávání historie
měst Trutnova a Kamiennej Góry, seznamování se s mapou pohraničí, kde oba národy žijí, návštěvy muzeí a galerií. Aby byl splněn přeshraniční dopad v plné výši, budou organizovány společné výtvarné hry a výstavy, kulturní vystoupení, koncerty, jazykové kurzy nebo zajímavé počítačové, nebo internetové programy.

* IT aktivity plánujeme v budoucnosti rozvinout na společné Česko – polské předškolní hry na
interaktivních tabulích. Zvažujeme, že se pokusíme právě v oblasti IT techniky zrealizovat další
projekt s cílem získat dotaci z Evropské unie na pořízení interaktivních tabulí pro obě mateřské
školy.

Česko-polské sportování předškolních dětí

Česko-polské sportování předškolních dětí Česko-polské sportování předškolních dětí Česko-polské sportování předškolních dětí
Česko-polské sportování předškolních dětí

Česko-polské sportování předškolních dětí

Česko-polské sportování předškolních dětí
Česko-polské sportování předškolních dětí

Česko-polské sportování předškolních dětí

Česko-polské sportování předškolních dětí

Ať žijí duchové

Dušičky jsme si ve Čtyřlístku připomněli formou hry. Použili jsme námět ze známého dětského filmu Ať žijí duchové. Vyrobili jsme osvětlený hrad a masky bílých paní pro dívky. Převleky strašidel pro chlapce vyrobily maminky. Potom už mohla začít stezka odvahy a cesta do hradu, kde se předškoláci podepsali a menší děti nakreslily křížky. Vše za zpěvu písně Na Okoř je cesta s doprovodem klavíru a kytary.


Čertí školička

Děti z Cipísků se připravovaly na Mikulášskou besídku velmi důkladně, a to přímo v čertí školičce. Jsou to samí předškoláci, takže v rámci příprav na Mikuláše, čerta i anděla se učily počítat, zpívat, tancovat ,kreslit i poznávat první písmenka.Fotodokumentaci připravil pan Milan Lhoták


Vánoce ve Čtyřlístku

Ve všech třídách proběhly vánoční besídky s programy dětí pro rodiče a s posezením u vánočního stromečku. Maminky napekly cukroví, naše kuchařky připravily pohoštění v podobě voňavých vánočních štrůdlů. Děti byly obdarovány hračkami od Ježíška a rodiče zase dárečky, které jim s láskou vyrobily jejich děti.


Kalendáře 2013 pro děti a rodiče

Kalendáře, které nafotil a zhotovil pan Milan Lhoták


Lyžařský výcvik ve sportovním areálu Mladé Buky

Děti z Berušek a Cipísků, které se letos přihlásily na lyžování se naučily základy tohoto krásného zimního sportu. Některé dokonce trénovaly i na větším kopci Rozárce. Celý týden se snažily co nejvíce a úspěch byl tady. Všechny zvládly závody a obdržely diplom na památku. Všemu přihlíželo sluníčko, krásné počasí a z nedalekých hor jistě i pan Krakonoš.Výtvarná výstava "Světlo" v Uffu

Na přelomu srpna a září 2012 připravily naše děti ze Čtyřlístku výtvarnou výstavu ve foyer Společenského centra Uffo. Nejvíce děl vytvořily děti z výtvarného kroužku Duháček a z keramického kroužku Dílny Pod Jasanem. Na úspěchu se ale podílely všechny děti a všechny učitelky MŠ Čtyřlístek. Na ukončení výstavy proběhla slavnostní dernisáž pod názvem Světlo pro Zemi s efektním doprovodným programem agentury Vosa. I pouštění balónků před Uffem s přáním Zemi se povedlo. Celkově byla tato akce potěšením pro všechny.

Výtvarná výstava "Světlo" v Uffu Výtvarná výstava "Světlo" v Uffu Výtvarná výstava "Světlo" v Uffu
Výtvarná výstava "Světlo" v Uffu

Výtvarná výstava "Světlo" v Uffu

Výtvarná výstava "Světlo" v Uffu
Výtvarná výstava "Světlo" v Uffu

Výtvarná výstava "Světlo" v Uffu

Výtvarná výstava "Světlo" v Uffu

Setkání s Krakonošem

"Setkání s Krakonošem"-ve Spáleném Mlýnu - zajímavá ekologická aktivita pro děti, vedená lektory z Horního Maršova u Trutnova.

Setkání s Krakonošem Setkání s Krakonošem Setkání s Krakonošem
Setkání s Krakonošem

Setkání s Krakonošem

Setkání s Krakonošem

Nocování ve školce

V červnu 2012 nocovaly Berušky ve školce.Během této výjimečné aktivity si děti zatancovaly, zahodovaly a zahrály si na zahradě při západu slunce. Pozorovaly jak vypadá svět při stmívání a při svitu měsíce.Usínaly ve svých spacích pytlech za doprovodu pohádky. Nocování proběhlo klidně, sny byly příjemné a ráno se nikomu nechtělo vstávat.

Pět přání

U Cipísků se dětem povedla besídka pro rodiče stejně jako i všem ostatním dětem ze Čtyřlístku.Tento příběh o malém chlapci, kterému hvězda Večernice plnila 5 přání dětem učaroval. Secvičování každé části se stalo dobrodružstvím. Děti se během jedné hodiny ocitly u nočních skřítků, v Monte Carlu, u Indiánů, u pirátů z Karibiku, v Africe a dokonce i ve Vesmíru.

Spolupráce s polskou Mateřskou školou v Kamiennej Góre

Úspěchem naší mateřské školy bylo navázání spolupráce s MŠ v Kamiennej Góre u příležitosti podání žádosti o dotaci Euroregion Glacensis.Proběhlo již několik neformálních setkání. Malí Poláci nás navštívili v červnu 2012 a naši malí svěřenci pokořili hranici a vstoupily na území polské MŠ v září 2012.Setkání dětí bylo spontánní a radostné. Budeme i nadále pokračovat v této aktivitě a připravovat pro děti bohaté mezinárodní programy.


Zimní sporty

Děti si zimu užily. Jezdily na hory, absolvovaly kurz bruslení a některé děti i lyžařskou školičku. Oblíbenou činností bylo i dovádění na kopci na Zelené louce s lopatami.

Fotbalová přípravka

Chlapci se celý rok snažili trénovat fotbal. Na jaře si obuli kopačky a dávali góly na zahradě MŠ. Na turnaji sice neobhájili zlato, ale zato si pěkně zahráli a zasoutěžili si.

Tenisová přípravka

Děti vybrané na tenis se učily celý rok techniku tenisové hry v tělocvičně.Moc je to bavilo, některé děti pokračují závodně na kurtech a některé budou pokračovat v přípravě v dalším roce u nás v MŠ.

Letní výlety

Celá školka se vypravila do Adršpachu, některé třídy jely do Krkonoš poznávat přírodu nebo do Dolců krmit kapříky.

Výtvarný kroužek

Byl plný dobrých nápadů, dobré nálady a pěkných výrobků. Děti jsou šikulky.

Akce pro rodiče a děti "Pojďte s námi do pohádky"

na zahradě naší MŠ Čtyřlístek v červnu 2011. Na této akci se pasovali Andílci na školáky, soutěžilo se v pohádkových disciplínách a o zábavný program na celé odpoledne se postarala trutnovská agentura VOSA.


"Tenis v naší MŠ Čtyřlístek"

Od října 2010 se pro naše děti otevřel nový svět sportovních možností. Paní uč. Mirka Vaníčková založila kroužek tenisové přípravky.Vedle fotbalu, plavání, lyžování, bruslení, floorballu a atletiky je to další možnost k objevení talentů a nakročení k novým sportovním dovednostem.


"Lampiónový průvod"

Na konci září 2010 se MŠ Čtyřlístek povedla pěkná věc.Rodiče se svými dětičkami přivítali podzim posezením v Buřtárně u 5 buků a následným lampiónovým průvodem na Zelenou louku.Bylo překrásné počasí.Opékaly se vuřtíky a kdo chtěl mohl si zazpívat lidové písně s kytarou.Všichni už se těší na další společné setkání.


"Fotbal - to je hra!"

Rok 2009-2010 byl pro náš fotbal velmi zdařilý.Celý rok jsme trénovali, aby z nás byli pořádní fotbalisti. Na podzim a v zimě v tělocvičně, na jaře zahradě MŠ. Pomáhal nám trenér pan Valeš - a to se klukům teprve líbilo. Hráli s velkou chutí a nasazením. Na okresním turnaji jsme skončili zlatí a chlapci si mohli domů odnést zlaté medaile, pohár, diplomy a dárky.


"Dětský den 2010"

Radovánky na školní zahradě byly prosyceny červnovým sluncem. Děti oslavovaly svůj den na skákacím hradu,za zpěvu country kapely Jakž Takž z Trutnova. Jako na zavolanou nás navštívil pan MROŽ /sponzor pan Valeš/ a obdaroval děti výbornými osvěžujícími nanuky. Nakonec děti dostaly balónky a bonbónky. Moc vydařený den!


"Lyžařská školička 2010"

Děti ze Čtyřlístku se nebojí ničeho! Přihlásily se na lyžařský kurz do Mladých Buků a za týden trénování s profesionálními instruktory se naučily nejen sjíždět malý kopeček, ale i jezdit na vleku a sjíždět velkou sjezdovku. Jsou to borci!


"Vánoce ve Čtyřlístku se povedly"


"Ukládání broučků"

S letním časem jsme se rozloučili na naší školní zahradě a jako ti broučci v přírodě, tak i my jsme si uspořádali veselou slavnost společně s Inkou Rybářovou a jejími písničkami. Když už se venku sešeřilo, "broučci" si rozsvítili své "lucerničky", posvítili si s nimi na cestu po blízkém okolí MŠ a pak už začali myslet na všechno, co je čeká na podzim a v zimě. V tomto čase nás doprovázelo mnoho pohádek a divadelních i hudebních představení, která zavítala k nám do mateřské školy a nebo jsme za nimi vyjeli do kina Vesmír či do Národního domu v Trutnově.

Nechybělo sportování, spousta výletů, kontrolní návštěva čertíka, Mikuláše a anděla, pečení perníčků, fotografování na společné vánoční tablo, zdobení vánočních stromečků a nadělování od Ježíška. Nadílku jsme odnesli také lesním zvířátkům do krmelce.

Pro své blízké jsme připravili v každém oddělení vystoupení plné básniček, písní i tanečků. Sváteční chvíle obohatil již tradiční koncert Krakonošky v naší školce.

Těšíme se do Nového roku 2010 a už nyní víme, že bude opět velmi bohatý na prožitky i poznávání, na radostné chvíle s kamarády a všemi dospěláky, kteří nám s naším šťastným dětstvím pomáhají!


"Fotbal - to je hra!"

Rok 2008-2009 byl pro náš fotbal velmi zdařilý.Celý rok jsme trénovali, aby z nás byli pořádní fotbalisti. Na podzim a v zimě v tělocvičně, na jaře zahradě MŠ. Pomáhal nám tatínek od jednoho malého útočníka - pan Valeš - a to se klukům teprve líbilo. Hráli s velkou chutí a nasazením. Na okresním turnaji jsme skončili druzí /hned za pražským týmem/ a chlapci si mohli domů odnést stříbrné medaile, pohár, diplomy a dárky. Na konci školního roku jsme uspořádali fotbalovou oslavu na zahradě MŠ, kde hrála dvě družstva chlapců a dívky ze všech tříd fandily svým favoritům. Nakonec byly penaltové střely. Těšíme se na další rok!


"Návštěvy solné jeskyně"

Zdraví našich dětí je nám nadevše, proto jim nabízíme pravidelné pobyty v solné jeskyni. Děti tam relaxují, cvičí, hrají si a přitom dýchají životadárné minerály obsažené ve vzduchu tohoto unikátního prostředí. Zájem rodičů je velký a nám se zdá, že děti jsou díky této činnosti pohodovější a zdravější.


"Keramická dílna"

V předvánočním čase jsme uvítali nabídku spolupráce lektorky z Domu Pod Jasanem v Trutnově, která se staršími dětmi v jednotlivých oddělení zrealizovala obohacující "Vánoční keramickou dílnu". Děti se seznámily s prací s keramickou hlínou a při tvorbě vánočního závěsu si tuto činnost samostatně vyzkoušely. Zdařilá dílka dětí později zdobila jejich domovy v čase nejkrásnějších svátků v roce. Pro velký zájem o tuto činnost pokračuje spolupráce organizováním keramického kroužku, který je jednou z dalších aktivit a naplňuje čas v době nespavého programu.


"Dětský den s perníkovými hrátkami"

Netradiční pestrá oslava dětského dne začala dopoledne brzy po svačince společným setkáním všech dětí ze "Čtyřlístku" na školní zahradě. Tam na děti čekalo několik stanovišť s úkoly, které vymýšlel Jeníček s Mařenkou ze známé pohádky Perníková chaloupka. Pro malé šikulky to nebylo nic těžkého, ani let na koštěti ani loupání perníčku ze střechy ani jiná překvapení jim strach nenaháněly. Po sladkých odměnách čekala na děti odměna největší - společně shlédnutá pohádka v naší školce, kterou nám přijela zahrát a svými písničkami zpestřit již nám dobře známá a milá zpěvačka Lída Helligerová z hudební skupiny Schovanky. A nezůstávala na všechno sama, ke spolupráci si často přizvala i malé diváky z publika. Ti v závěru odměnili její vystoupení vřelým potleskem. Dětský den se opravdu vydařil!


"Prezentace MŠ Čtyřlístek a našeho Duhového programu"

Na konci dubna 2007 navštívilo naší MŠ ve dvou dnech téměř 50 kolegyň a hostů z blízkých i vzdálenějších regionů. Cílem těchto setkání bylo seznámení s naším programem a prací přímým pozorováním činností dětí různých věkových skupin v průřezu celého dne, shlédnutím části práce výtvarného kroužku i přípravy dramatického vystoupení pro rodiče. V závěru příjemných setkání jsme si s kolegyněmi předávaly nejen poznatky a zkušenosti z práce s dětmi, ale i se zpracováváním nutné a stále přibývající administrativy a s financováním.

Neformální diskuse probíhala při chutném pohoštění a předávání drobných dárků. Těšíme se na obdobné setkání v některém z dalších předškolních zařízení!

"Prezentace MŠ Čtyřlístek a našeho Duhového programu"


"Odpoledne s Inkou Rybářovou"

Se školním rokem a zejména s předškoláky jsme se rozloučili na školní zahradě. Rodiče a blízcí všech dětí se přišli podívat, jak se pasují předškoláci na prvňáčky, poslechnout si písničky Inky Rybářové a jejího kolegy, zasoutěžit si a nechat se příjemně odměnit. Nechybělo ani chutné občerstvení, dobrá nálada a přející počasí.

"Odpoledne s Inkou Rybářovou"


"Výlet na Sv. Kateřinu"

Tolik očekávaný a z různých důvodů několikrát odložený výlet se konečně uskutečnil. V malebném údolí nedaleko obce Chotěvice nás hned od rána po celý den provázely sluneční paprsky a dobrá nálada. Areál tohoto autokempu skýtá bohaté vyžití a pestré zážitky - jízda na velbloudu nebo na koni, procházka upraveným přírodním terénem okolo rybníčku, zdolávání obřích průlezek, houpačky… ale především pozorování nám ne tak zcela známých zvířat jako jsou lamy, kozy kamerunské, oslíci, pávi, opičky, velbloudi apod. Pamatují zde také na stinná a útulná místa k občerstvení a tak jsme z této malebné osady jen velmi neradi odjížděli zpět do mateřské školy. Věříme, že náš výlet do těchto krásných míst určitě ještě někdy zopakujeme.


"Výlet za zvířátky"

V uplynulém školním roce se nám podařilo navázat velmi pěknou spolupráci s ekologickým střediskem SEVER v Horním Maršově a díky tomu se naše MŠ "Čtyřlístek" zařadila do sítě MŠ zabývajících se ekologickou výchovou - tzv. MRKVIČKA. V této spolupráci chceme i nadále pokračovat.

Programy jsou velmi působivé a podněcující děti k přímé spolupráci s lektorkou, z nichž si odnášejí mnoho nových poznatků získaných zejména na základě praktických zkušeností a experimentů. Programy lze zařazovat po celý školní rok nejlépe v odděleních starších dětí.

Vyvrcholením vzájemné dobré spolupráce byla návštěva na farmě v Horním Maršově, kde se děti mohly seznámit s některými řemesly našich předků a prakticky si vyzkoušet např. lámání a česání lnu, tkaní na stavu apod….Zkrátka práci, kterou musel udělat také Krteček ve známé pohádce, než se dostal ke svým kalhotkám s velkými kapsami.

A to nebylo všechno. Mnoho dalších zajímavostí na děti čekalo na obrázcích i v přímých prožitcích. Tím největším byl pobyt v ohradě na louce mezi kůzlátky, ve stádu koz a ovcí. Hospodář dětem dovolil nakrmit zvířátka, pohladit si je a dokonce jim ukázal, jak nám dávají mléko.

Loučení proběhlo v radostné atmosféře naplněné zpěvem doprovázeným obrázky a kytarou.
NEVŠEDNÍ PROŽITEK SE DĚTEM MOC LÍBIL

Osvědčení

Výlet za zvířátky Výlet za zvířátky Výlet za zvířátky
Výlet za zvířátky Výlet za zvířátky Výlet za zvířátky

"Krakonoška" v naší mateřské škole

V předvánočním čase se snažíme dětem naplnit chvíle čekání na Ježíška příjemnými prožitky. Mezi jeden z ojedinělých a zcela nových prožitků byl na sklonku loňského kalendářního roku Vánoční koncert Krakonošky pro děti a zaměstnance naší mateřské školy. Seznámili jsme se nejen s jednotlivými hudebníky, ale i s mnoha novými hudebními nástroji a rozpoznávali jejich tóny při poslechu vánočních písní a koled. A protože koncert navodil tu správnou sváteční náladu u všech dětí i dospělých, chtěli bychom jej zopakovat i před letošními Vánocemi a do roků příštích vytvořit ve spolupráci s Krakonoškou příjemnou předvánoční tradici.

Děkujeme!


Počítač a dítě ve školce
najdou spolu řeč ve chvilce…

Aktuálně ...

V rámci projektu vybavování předškolních zařízení počítači byla i naše Materšká škola Trutnov zvolena k instalaci dvou jednotek KIDSMART. Jedna byla umístěna na odloučeném pracovišti Novodvorská a ta druhá na odloučeném pracovišti Úpská v Horním Starém Městě. Stalo se tak na konci června r. 2003. Tento projekt je financován společností IBM v celé Evropě a v součastnosti je realizován i v České republice ve spolupráci IBM a MŠMT ČR.

Seznamování dětí s počítačem by mělo být postupné a nenásilné. Pokud děti nemají zájem pracovat na počítači, rozhodně je k činnosti nenutíme. I přesto, že některé děti u počítače pobývat nechtějí, znají ho a seznámeni byli i rodiče na podzimní rodičovské schůzce. Rodiče se mohou kdykoliv sami s programy v počítači seznámit blíže. Děti za půl roku života s počítačem udělaly veliký pokrok. A tak když nás navštívili Mikuláš a čertíci, děti už mohly bez zábran a ostychu ukázat vše, co je v práci s počítačem zaujalo, co už dovedou. Mikuláš se jenom divil, jak tak malé děti mohou samy a bezchybně zvládat úkoly zadávané zvířátky v jednotlivých "pokojíčcích", do kterých jsou programy tématicky rozčleněny. Děti znají odborné názvy - kurzor, myš, klávesnice, enter… a také některé samy ukončují práci s počítačem a tiskárnou a vypínají celou jednotku.

Takto malé děti si s úžasnou samozřejmostí a lehkostí zkoušejí vše, co jim výukové hrové programy jednotky KIDSMART nabízejí. Rozvíjejí tak řadu schopností a dovedností potřebných pro vstup do základní školy i do dalších etap života, v nichž potřeba vzdělávat se dále pokračuje a práce s informačními a komunikativními technologiemi nikdy nekončí. V porovnání s televizí děti nejsou u počítače pasivní, ale děj ovlivňují vlastní reakcí.

Jsme moc rádi, že právě naše školka "Čtyřlístek" byla vybrána klíčem MŠMT k umístění jednotky KIDSMART. Rodičovskou veřejnost chceme ubezpečit, že jednotka je speciálně upravena s ohledem na všechny psychohygienické potřeby dítěte a je vybavena programem pro předškolní věk. Je umístěna ve třídě se žaluziemi na oknech, v prostředí doplněném květinami. Čas strávený u počítače děti střídají s pohybovými činnostmi. Nezbytnost pohybu je nutné dětem stále zdůrazňovat.

Předškolní děti budou odcházet z naší školky obohaceny o zkušenosti s prací na počítačové jednotce KIDSMART a nejmladší populace už se může těšit, že až doroste do "školkového" věku, bude mít i ona možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti a to velice přitažlivou, atraktivní, hravou a věku přiměřenou formou.

Od ledna roku 2005 budou děti ze vzdálenějších oddělení moci využívat tuto počítačovou jednotku častěji a to formou účasti v počítačovém kroužku, který bude probíhat jedenkrát za dva týdny v dopoledních hodinách pod vedením Jany Vejsadové.

Nabídly jsme dětem také výtvarný kroužek pod vedením Dany Faltové a Dany Fialové. Jeho účastníci jsou s náplní i výsledky své práce velice spokojeni a vždy si odnášejí kouzelná malá dílka pro potěšení své i svých blízkých doma.
Tento kroužek probíhá každé druhé úterý v dopoledních hodinách. Činnosti jsou naplněny netradičními náročnějšími výtvarnými a pracovními technikami s použitím různorodého materiálu.

Poslední aktualizace: 19.11.2018

Odkaz na stránky tvůrce webu Mara-Soft

Na úvod - Představení - Koncepce - Aktivity - Foto-album - Moudré myšlenky
Andílci - Berušky - Cipísci - Dráčci - Aktuálně - Kontakty - Personál - O stránkách