Aktivity Čtyřlístku
Čtyřlístek se představuje .... Koncepce Čtyřlístku .... Aktivity Čtyřlístku ... Aktuality ze Čtyřlístku ... Fotoalbum Čtyřlístku ... Z moudrých myšlenek .... Personál Čtyřlístku ... Kontakty na Čtyřlístek Menu

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou a to vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje DIDAKTICKY ZACÍLENÁ ČINNOST, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.

Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky HRY a TVOŘIVOSTI. Kromě běžné nabídky standartních aktivit - dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme našim dětem i speciální programy a aktivity:

1.  Logopedická prevence
2.  Výtvarné hry
3.  Počítačové hry
4.  Ekologické aktivity ve spolupráci
    se střediskem SEVER
5.  Hudebně pohybová průprava
6.  Jógové cvičení
7.  Fotbalová příprava
8.  Předplavecky výcvik
9.  Výuka anglického jazyka
10. Lehkoatletické závody
11. Zimní výlety do hor
12. Letní výlety do atraktivních míst kraje
13. Divadlo v naší mateřské škole
14. Akce pro rodiče, působivá vystoupení,
     oslavy na zahradě MŠ
15. Fotodokumentace, videozáznamy,
     kronika, prodejní výstavy knih
16. Reprezentace školy na soutěžích
     uměleckých i sportovních
17. Kultivovaná výtvarná, hudební,
     divadelní a estetická činnost
18. Keramické hry
19. Škola bruslení
20. Lyžařská školička
21. Pobyty v solné jeskyni
22. Mezinárodní sportování

Ve svém programu nezapomínáme na talentované děti, kterým se individuálně věnujeme, nabízíme jim speciálně zaměřené činnosti, doporučujeme návštěvy kroužků v ZUŠ. Individuální přístup věnujeme i dětem s odloženou školní docházkou a lehkou mozkovou dysfunkcí. Velmi dobrou spolupráci rozvíjíme s rodiči, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se základní školou Mládežnická i s ostatními mateřskými školami.

Poslední aktualizace: 06.12.2017

Odkaz na stránky tvůrce webu Mara-Soft

Na úvod - Představení - Koncepce - Aktivity - Foto-album - Moudré myšlenky
Andílci - Berušky - Cipísci - Dráčci - Aktuálně - Kontakty - Personál - O stránkách