Vítejte ve třídě Cipísků
Na úvodní stránku .... Fotogalerie třídy Cipísků Koncepce třídy Cipísků Aktuality ze třídy Cipísků

Program pro Cipísky
školní rok 2018/2019

PODZIM
- Cipísek jde do školky - zvykáme si, adaptace nově příchozích dětí ve spolupráci s rodiči, hry a zábava
- Povídejme si, děti - vzájemné poznávání, prohlubování vyjadřovacích schopností nad zážitky, básničkami a písničkami, motivační hry „ Zpívánky“
- Co mi chutná? - dary podzimních ovocných stromů „Pečení s Mankou“
- Jak Rumcajs s Cipískem zfoukli draka - pouštění draka, výroba malých dráčků
- Edukativně-stimulační skupinky  - IP – opět se zaměříme na individuální potřeby a schopnosti dětí
- Pohádky lesního ticha - dary lesa, tvoření z přírodnin, změny v přírodě „Šťastný skřítek“
- Hop do pelíšku - zvířátka se ukládají k zimnímu spánku „Jak Cipísek pomohl uspat ježka“
- Strašidlácký Halloween - dlabání dýní, výzdoba třídy, zábava, hry
- Už Martin na bílém koni - seznámení s tradicí „Svatý Martin“

ZIMA
- Cestička z jinovatky - pozorování změn počasí a v přírodě „Meluzína Severína“
- Stopy ve sněhu  - pokusy se sněhem a ledem „Chumelení“
- Cipískova škola bruslení a lyžování  pro předškolní děti
- Nejhezčí sněhulák - stavění sněhuláků, sněhové dovádění „Tajemný život sněhuláka“
- Čtění s Cipískem - návštěva knihovny v HSM
- IP - individuální přístup k předškolním dětem, příprava na školu – návštěva ZŠ Mládežnická
- Co dáme do krmelce? - Jak pomáháme zvířátkům v zimě, „Rok v lese“
- Příprava na advent - tradice a zvyky v adventním čase, navození atmosféry, společná výzdoba třídy
- Lucinka a vánoční přání
- Veselé čertování - čert, Mikuláš a anděl ve Čtyřlístku „Příběhy čerta Pepiáše“
- Cipísek a vánoční hvězdička - příprava na vánoční besídku pro rodiče
- Ježíškova nadílka - radostné rozbalování dárečků, společné hry
- Veselý karneval

JARO
- Příroda je mocná čarodějka“ - vítání jara, příroda se probouzí „Skřítek Rozekvítek“
- Lupínek“ - sázíme semínka, pozorujeme „ Podívej, jak roste strom“
- IP“ - individuální přístup v menších skupinách
- Čarodějnice ve Čtyřlístku“ - „Strašidláci nebrečí“
- Klíč k písničce“ - společně si zpíváme i individuálně koncertujeme, karaoke „Moje písnička“
- Mamince s láskou“ - přání a dárky od dětí, „Povídání o mamince a tatínkovi“
- Malované vajíčko“ - velikonoční dílny pro děti a rodiče „Zajíček strakaté ouško“
- Naše Země je v našich rukou“ - jak můžeme pomáhat šetřit naši planetu „Den Země“
- Cipísek ve školce v přírodě“ - procházka do lesa za poznáním a dobrodružstvím „Jak zachránili studánku“
- Kloboukový den“ - výroba klobouků, přehlídka
- Kamarádství nade vše“ - oslava MDD, „Kamarádi z velké dálky“
- Závěrečná besídka pro rodiče“
- Pasování na školáky“
- Cipísek jde do školy“ - rozloučení s předškoláky, letní radovánky

Poslední aktualizace: 05.11.2018
 

Odkaz na stránky tvůrce webu Mara-Soft

Na úvod - Představení - Koncepce - Aktivity - Foto-album - Moudré myšlenky
Andílci - Berušky - Cipísci - Dráčci - Aktuálně - Kontakty - Personál - O stránkách