Bridž je jako život.
Uděláš-li špatné rozhodnutí,
prohraješ!

Čtvrtky v restauraci U Kopeckých v 17:00 h.

 

4. lekce – konvence

 
jg Někteří hráči používají odpověď 2 BT na jako ukázání obou drahých 4-listů, ale tím brání zastavení se na 2 v drahé. Další zajímavá a málo používaná modifikace je Puppet Stayman popsaný dále.

Další konvence

Puppet Stayman

Po zahájení 1 BT nebo 2 BT povolujícím drahý 5-list v rozloze 5332 odpovídá na hlášku 2 zahajitel:

2

Bez drahého 5-listu

2

Srdcový 5-list

2

Pikový 5-list

Po odpovědi 2, pak odpovídající dále ukazuje a popírá drahé 4 listy:

2

Nemám srdcový

2

Nemám pikový a mám srdcový

2 BT

Mám oba, srdcový i pikový

Vypadá to paradoxně, ale Puppet umožňuje zahajiteli ukázat drahý 5-list jako přímou odpověď na Staymana a zároveň nechává hrát závazek ze strany silnější ruky, což přináší výhodu v sehrávce.

Příklad:

Západ (W)

 

Sever (N)

 

Východ (E)

 

Jih (S)

(1) Mám 15-17 bodů a pravidelnou rozlohu.
(2) Puppet Stayman.
(3) Nemám drahý 5-list.
(4) Já nemám pikový, ale mám srdcový.
(5) Mám také srdcový, takže máme 8 trumfů a celkem kolem 25 bodů a to je na 4

1BT(1)

 

Pas

 

2♣(2)

 

Pas
2(3)   Pas   2♠(4)   Pas
4(5)   Pas   Pas   Pas
 

 

sponzoři: město Trutnov

autor stránek: Janko Vratislav