Bridž je jako život.
Uděláš-li špatné rozhodnutí,
prohraješ!

Čtvrtky v restauraci U Kopeckých v 17:00 h.

 

4. lekce – konvence

 
jg

K tomu, aby hráči dosáhli co nejpřesnějšího závazku, slouží konvence. Jde o hlášky, které mají předem domluvený význam, často ne zcela přirozený. Partner hráče, který použil umělou hlášku musí samozřejmě na dotaz vysvětlit soupeřům význam svých dohod.

Konvence používá prakticky každý hráč. Důležité je, aby významu hlášky porozuměli oba partneři stejně. Některé konvence jsou všeobecně známé a hráči je používají automaticky. U jiných existují modifikace a je proto nutné se před hrou na jejich významu domluvit. A další jsou opravdu specifické a používá je jen několik expertů.

Nerad bych vzbudil dojem, že čím více konvencí, tím lepší hra. Je to spíše naopak, protože může dojít ke špatnému pochopení významu hlášek a licitace je málo odolná proti zásahům soupeřů, ale některé základní konvence opravdu usnadňují život. Vyberte si proto některé a domluvte se svým partnerem, že je budete používat.

Příklad, který ukazuje, že  bridž má jako život svoje kouzlo.

Základní konvence

Stayman

Odpověď 2 na zahájení 1 BT má umělý význam. Slibuje jeden drahý 4-list a ptá se partnera, zda také nějaký má. Partner odpovídá:

2

Nemám žádný drahý 4-list

2

Mám srdcový a nevylučuji pikový

2

Mám pikový a vylučuji srdcový

Příklad

Západ (W)

 

Sever (N)

 

Východ (E)

 

Jih (S)

(1) Mám 15-17 bodů a pravidelnou rozlohu.
(2) Mám drahý čtyřlist a zeptám se, zda jej má partner také.
(3) Mám srdcový čtyřlist.
(4) Já srdcový nemám, ale mám pikový
(5) Máme 8 trumfů a celkem kolem 25 bodů a to je na 4

1BT(1)

 

Pas

 

2♣(2)

 

Pas
2(3)   Pas   2♠(4)   Pas
4♠(5)   Pas   Pas   Pas

I u této nejzákladnější konvence je několik modifikací. Například v příkladě výše uvedeném používá většina hráčů místo
2 (4), hlášku 2 BT. Vzhledem k tomu, že již 2  ukazují 4-list drahý a srdce to nejsou, znamenají 2 BT 4-list pikový a pokus o 3 BT tedy okolo 8 bodů.

 

 

sponzoři: město Trutnov

autor stránek: Janko Vratislav