Bridž je jako život.
Uděláš-li špatné rozhodnutí,
prohraješ!

Čtvrtky v restauraci U Kopeckých v 17:00 h.

 

Zahájení

 
jg

Zásady

Bridž hrají 4 hráči, dvě dvojice proti sobě. Jediné, co potřebují je stůl, židle a balíček žolíkových karet (bez žolíků). Rozlišují se 4 barvy po 13 kartách. "Drahé" barvy piky a srdce a "levné" barvy kára, trefy. Nejvyšší karta v barvě je A a pak následují K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Hráči se dohodnou nebo vylosují složení dvojic a rozdávající hráč dá sejmout balíček dobře zamíchaných karet hráči po pravici a pak rozdává ve směru hodinových ruček po jedné karty. První kartu dostává hráč po levici rozdávajícího. Každý hráč tedy dostane 13 karet.

Licitace

První etapou bridžové partie je licitace, ve které hráči určí kdo sehrává, jaká bude barva trumfů nebo že žádné trumfy nebudou a výši závazku, to je kolik zdvihů slíbila příslušná linka uhrát. Licitaci zahajuje rozdávající. Zavazuje se kolik zdvihů udělá nad 6, pokud bude jmenovaná barva trumfy. Pořadí hlášek: 1 tref (tedy slibuje udělat 7 zdvihů, budou-li trefy trumfy), 1 káro, 1 srdce, 1 pik, 1 BT, 2 trefy, 2 kára, 2 srdce, 2 piky, 2 BT, 3 trefy a tak dále až do 7 srdcí, 7 piků, 7 BT (tedy, že získá všechny zdvihy, nebude-li žádná barva trumfy). Zkratka BT se používá pro označení beztrumfového závazku. Pokud hráč nemá co nabídnout, použije hlášku PASS. Konečný závazek je ten, po jehož nabídnutí všichni tři ostatní hráči použijí hlášku PASS. Při dražbě je možno vedle již známých hlášek od 1 trefu do 7 BT a pas použít i hlášky KONTRA (dvojnásobné sazby) a REKONTRA (čtyřnásobné sazby).

Sehrávka

Druhou etapou bridžové partie je sehrávka, při které hráč, který první na svojí lince při dražbě jmenoval druh (=barvu) výsledného závazku, se stává sehrávajícím. První výnos má hráč po levici hlavního hráče. Partner sehrávajícího (hlavního hráče) se nazývá TICHÝ HRÁČ. Ten po prvním výnosu vyloží své karty na stůl lícem vzhůru a dále se již této partie aktivně neúčastní a jeho kartami disponuje hlavní hráč. (V detektivkách často odchází vraždit, protože má dokonalé alibi, že trávil nepřetržitě celý večer u bridže). Do dalšího zdvihu vynáší ten, kdo získal předchozí zdvih. Při barevném závazku jsou karty jedné barvy určeny jako trumfy. Trumfem lze přebít jakoukoli kartu jiné barvy. Přiznávání barvy je povinné, ale není nutné přebíjet vyšší kartou ani přidávat trumfy, pokud hráč již vynesenou barvu nemá. Pokud je vynesena barva, kterou hráč již ve svém listě v této chvíli nemá, může přidat zcela libovolnou kartu ze svého listu.

Výsledky

Po skončení sehrávky spočítá hlavní hráč své zdvihy a pokud splnil co slíbil, získá jeho linka body, pokud ne získají je soupeři. Výpočet bodů je popsán v poslední lekci. Jako u všech her je ale důležité se naučit alespoň v zásadě počítat o co se hraje již během hry, protože podle toho je možné volit v různých fázích hry strategii.

Příklad

 

1. strana

 

 

sponzoři: město Trutnov

autor stránek: Janko Vratislav