Bridž je jako život.
Uděláš-li špatné rozhodnutí,
prohraješ!

Čtvrtky v restauraci U Kopeckých v 17:00 h.

 

Zajímavosti: pokračování...

1NT,   2Trefy,   kontra ,   ???
 Po kontru druhého soupeře se licitace malinko mění.
S rozlohou 2-2, 3-2,  3-3 na drahých, je dotaz na barvu zasahujícího rekontra. 
Po kontru druhého soupeře  - nabídka 2 kára slibuje šestilist kárový. 
 
Soupeř 1NT. Zásahy v jiných barvách slibují šestilist nebo min. rozlohu 5+4 a 11+bodů. 
S rozlohou 5-3-3-2 nezasahujeme. Kontra na druhém místě slibuje horní hranici  bodového
zahájení soupeřů a většinou čtyřlist pikový. Zásah 2NT slibuje min. 11 bodů a 5♣+5kara. 
Kontra na 4. místě na silný NT 14-18 nedáváme ani se silou zahájení. 
Kontra na 4. místě na slabý NT 10-14 slibuje 15+ bodů a většinou piky. 
Toto všichni nehrají, je to třeba se stávajícím probrat a dohodnout se.
 
Nyní téměř celý svět hraje tzv . Multi - Landy.
Soupeř 1NT,     ???.    Jakýkoliv zásah slibuje min. 11 + bodů
2♣ je min. 5+4 na drahých
2 kara je drahý šestilist - partner povinně licituje 2♥, (s pokračováním pasuj nebo oprav) tzn. že zasahující se šesti srdci pasuje s piky opraví na 2 piky 2♥ je 5 srdcí + 5 levná - partner zasahujícího může licitovat 2♠ = šestilist , do pasu
 - partner zasahujícího s min. dublem v srdcích pasuje
 - partner zasahujícího se singlem nebo šikenou v srdcích licituje 2NT jako dotaz na levný pětilist
 - partner zasahujícího se singlem nebo šikenou v srdcích licituje 3♣ nebo 3 kara s příslušným min. šestilistem

2♠ je 5 piků + 5 levná
 - - partner zasahujícího s min. dublem v pikách pasuje.

- - partner zasahujícího se singlem nebo šikenou v pikách licituje 2NT jako dotaz na levný pětilist
 - - partner zasahujícího se singlem nebo šikenou v pikách licituje 3♣ nebo 3♦ s příslušným min. šestilistem

  Zpracoval:  Horáček

     
Trochu bridžové teorie Michaels a Gesthem.

Soupeř otevřel 1 v barvě. Mám rozlohu 5+5 v jiných barvách 12+ bodů. Mohu ji ukázat jedinnou nabídkou (hláškou) ?

Gesthem
= dvě nejnižší ze zbylých barev ukazuji nabídkou (hláškou) 2NT
= dvě nejvyšší ze zbylých barev ukazuji nabídkou (hláškou) 3♣
= zbylou možnost - nejnižší a nejvyšší barvu ukazuji - licitací barvy soupeře

Michaels -- tuto konvenci hrají i roboti na BBO
= dvě nejnižší ze zbylých barev ukazuji nabídkou (hláškou) 2NT
= dvě nejvyšší ze zbylých barev ukazuji - licitací barvy soupeře
= zbylou možnost - nejnižší a nejvyšší barvu ukazuji licitací (pravé) levné barvy na třetím licitačním stupni.

Vše je třeba mít dohodnuté se svým partnerem. Obzvláště 3 v levné mohou být špatně pochopeny. Lehce je zaměnit za jednobarevný blok na sedmilistu příslušné barvy. Pokud hrajeme Michaelse nebo Gesthema musíme se jednobarevného bloku v levné barvě na třetím stupni vzdát. Nebo se vzdát třetí možnosti ve jmenovaných konvencích.

 Zpracoval:  Horáček

Časopisy o bridži

 

sponzoři: město Trutnov

autor stránek: Janko Vratislav