Bridž je jako život.
Uděláš-li špatné rozhodnutí,
prohraješ!

Čtvrtky v restauraci U Kopeckých v 17:00 h.

 

Co je bridž?

Bridž nepatří mezi jednoduché zábavy, ale patří na úroveň šachů, proto si těžko v dnešní době hledá příznivce. Tím ale jde o kvalitní zábavu na celý život, což se o jiných zábavách těžko dá říct. Jde o to, že na začátku hráč do sebe vstřebává postupně pravidla hry sic rychle, ale postupně zjišťuje, že nevystačí jen se základními pravidly. Je to jako v šachu, kdy hráč pochopí pohyb figur, ale logiku, strategii se učí zbytek života. Navíc bridž oproti šachům má v sobě partnerskou spolupráci a podle mého názoru si užije hráč mnohem více legrace, tak jako v životě. ANO! Víc bych přirovnal bridž
k životnímu putování, kdy rozhodnutí jedince přinese užitek či ztrátu celé dvojici či skupině lidí. Je mnoho hráčů na světě a je mnoho přístupů, které hráče vede k cíli, ale žádný z nich není přesnou kuchařkou k tomu, aby dvojici vedlo k tíženému vítězství. Můžou se posadit proti sobě ti nejlepší hráči s nejhoršími hráči, a přesto partii mají šanci vyhrát ti nejhorší, což se u šachu stát nemůže.

Výhody  a bridže

Pro mladé ambiciózní lidi se může stát prostředkem, jak se seznamovat s novými lidmi a podívat se do mnoha států, kam by se asi v životě ani nikdy nepodívali, jako se povedlo čtveřici. Michal Kopecký, Jana Janková, Vítek Volhejn a Milan Macura, kteří již procestovali celý svět.

Pro starší a seniory je to neutuchající zábava, která až do pozdního věku může tříbit paměť a zušlechťovat ducha.

Historie bridže v Trutnově

Byl založen březen 1983. Od prvopočátku až do dnešní doby měl klub vždy jen kolem 30 členů a z toho více aktivních asi 15.  Zato vždy to byla společnost, která se uměla a umí bavit na úrovni hodné následování i když složení společnosti bylo vždy různorodé, jak věkový odstup, tak i profesní.

Rádi bychom mezi námi uvítali nové členy, kteří by dále s radostí hráli, tak krásnou hru jako je BRIDŽ.

Za bridžový klub Jan Ertner

 


Zajímavosti

 
Obrana proti 1 NT soupeřů
Landy konvence (ukradený stayman).

1 NT,   2 Trefy,   pas,  ???

Soupeř  1 NT,  zásah 2 trefy – Pozor nejsou trefy, ale rozloha min. 5-4 na drahých barvách a min. 11 figurových bodů (mělo by být 1A + 1K).
Druhý soupeř pasuje.
Reakce druhého obránce – tedy partnera. S drahým čtyřlistem licituje barvu tohoto čtyřlistu na příslušném stupni dle bodů na lince. 
S rozlohou 3-1 v drahých, licituje 2 v barvě drahého třílistu. 
S rozlohou 2-2, 3-2 , 3-3, v drahých licituje 2 kara jako dotaz na drahý pětilist zasahujícího. 
Bez drahého třílistu, se šestilistem trefovým pasuje.
 

pokračování

Časopisy o bridži

 

sponzoři: město Trutnov

autor stránek: Janko Vratislav